Kubický kilometer (symbol km³) je odvodená jednotka, určujúca objem.

1 km³ sa rovná:

  • objemu kocky so stranou dlhou 1 km³
1 km³ = 1 000 000 000 m³ = 1 000 000 000 000 (bilión) litrov

Použitie

upraviť

Jednotka sa používa najmä v geológii a hydrológii, kde by si použitie menších jednotiek (kubický meter) vyžadovalo prácu s veľkými hodnotami; napr. určovanie objemu jazier, morí, ľadovcov, ale aj planétok.