Kulminácia (astronómia)

Kulminácia alebo kulminácia nebeského telesa alebo vrcholenie je okamih, v ktorom je nebeské teleso (v rámci svojho denného pohybu) najvyššie nad obzorom alebo najnižšie pod obzorom.