Kultúrna veda

Kultúrna veda (z nem. Kulturwissenschaft) je v užšom zmysle akákoľvek disciplína skúmajúca ľudskú kultúru alebo ľudské kultúry v užšom zmysle, teda najmä etnológia a etnografia (= v USA "cultural anthropology" = v UK „social anthropology“), kultúrna sociológia a kultúrna geografia.

V širšom zmysle je to humánna veda alebo duchovná veda (podobné pojmy sú humanistika, spoločenská veda), teda veda, ktorá sa zaoberá všetkým, čo vzniklo ľudským konaním a tvorbou a zároveň to prispieva k humanizácii človeka. O úplné synonymum so spoločenskou vedou nejde v tom zmysle, že spoločenská veda skúma výtvory človeka bez ohľadu na to, či prispievajú k humanizácii človeka.