Kultúry popolnicových polí

Kultúry popolnicových polí (nesprávne kultúra popolnicových polí) je súhrnné označenie stredoeurópskych kultúr mladej bronzovej doby a neskorej bronzovej doby na základe toho, že mali spoločné tzv. popolnicové polia, teda príbuzné prejavy v pohrebnom ríte, ktorý spočíval v žiarových hroboch (napriek názvu tak popolnicových (urnových), ako aj bezpopolnicových (bezurnových) žiarových hroboch). Kultúry popolnicových polí netvoria jeden kultúrny komplex. V tomto období vznikajú zárodky neskorších dodnes známych národov, najmä Keltov a Ilýrov.

Príklad urnového hrobu

Rozdelenie upraviť

Kultúry popolnicových polí delíme na niekoľko kultúrnych okruhov, hlavné sú:

Charakteristika upraviť

Žiarový spôsob pochovávania bol známy v starej bronzovej dobe v niektorých kultúrnych oblastiach (najmä na strednom a dolnom Dunaji) sa v strednej bronzovej dobe postupne rozširoval na ďalšie územia. Od začiatku mladej bronzovej doby až po neskorú bronzovú dobu (13. storočie pred Kr. – 8. storočie pred Kr.) sa stal na rozsiahlom území všeobecným prejavom popolnicového i bezpopolnicového pochovávania od Britských ostrovov až po Balkán a na druhej strane po Pyrenejský polostrov.

V období popolnicových polí nastali významné zmeny v hospodárskej, politickej a sociálnej oblasti, sprevádzané prudkým vzrastom počtu obyvateľstva. Rozvoj remesiel (metalurgia bronzu) a obchodu podporoval rast sociálnej diferenciácie, politickú a vojenskú nadvládu kmeňových náčelníkov a vojenských vodcov, ktorých vonkajším prejavom sily a nadvlády sú bohato vybavené hroby – mohyly – stojace v protiklade k nenáročným plochým hrobom prostého ľudu.

Kultúry popolnicových polí na Slovensku upraviť

Na Slovensku sa vyskytovali tieto kultúry popolnicových polí: lužická kultúra, velatická kultúra, čakanská kultúra, podolská kultúra, pilinská kultúra, kultúra Suciu de Sus, kyjatická kultúra, gávska kultúra. Sú to všetky kultúry, ktoré sa v mladej a neskorej bronzovej dobe na Slovensku vyskytovali.

Zdroje upraviť

  • popolnicové polia. In: NOVOTNÝ, Bohuslav, et al. Encyklopédia archeológie. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1986. 1032 s. S. 713.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.

Iné projekty upraviť