Kuneradský potok

Kuneradský potok (jeho oficiálny názov je Bystrička) je potok na území okresu Žilina, je to pravostranný prítok Rajčanky a má dĺžku 15 km. Na hornom toku preteká Svitačovou dolinou.

Prameň: v Malej Fatre, v podcelku Lúčanská Fatra, na južných svahoch Veľkej lúky (1 475,5 m n. m.) v nadmorskej výške okolo 1 270 m n. m. V období topenia snehu sú zdrojnicami dva občasné vodné toky spod hrebeňa Martinských holí v nadmorskej výške cca 1 330, resp. 1360 m n. m.

Smer toku: po Kuneradský zámok na západ, potom na severozápad, na dolnom toku viac-menej na sever

Geomorfologické celky: 1.Malá Fatra, podcelok Lúčanská Fatra, 2.Žilinská kotlina, podcelok Rajecká kotlina

Prítoky: sprava vetva Stránskeho potoka, zľava prítok spod Kopy (1 232,2 m n. m.), Bystrička

Ústie: do Rajčanky na území mesta Rajecké Teplice v nadmorskej výške okolo 410 m n. m.

Obce: Kunerad a Rajecké Teplice

Súradnice: 49°07′51″S 18°40′57″V / 49,130771°S 18,68247°V / 49.130771; 18.68247