Kvadrantektómia

Kvadrantektómia je používaný, ale terminologicky nepresný názov pre segmentálnu resekciu prsníka.

Bližšie informácie v hlavnom článku: mastektómia