Kvantová gravitácia

Kvantová gravitácia je súbor otázok vo fyzike, na vyriešenie ktorých je potrebné poznať aj správnu teóriu gravitácie (ktorou je s veľkou presnosťou všeobecná teória relativity Alberta Einsteina), aj kvantovú mechaniku. Typické javy študované v kvantovej gravitácii sú výroba kvánt gravitačných vĺn, tzv. gravitónov, ich rozptyl, vyžarovanie čiernych dier a „kvantová pena“, teda chaotický a bublajúci stav časopriestoru na najkratších vlnových dĺžkach.

Ukazuje sa, že je veľmi ťažké vytvoriť teóriu, ktorá rešpektuje aj všeobecnú relativitu, aj kvantovú mechaniku. Najnádejnejšie spôsoby, ako obe kľúčové teórie uzmieriť, sú teória strún a slučková kvantová gravitácia