Kvantový počítač

Kvantový počítač je zariadenie na vykonávanie výpočtov, ktoré priamo využíva pri svojej činnosti kvantovomechanické fenomény, ako napríklad superpozíciu alebo kvantové previazanie častíc, na vykonávanie operácií nad dátami. V klasickom alebo konvenčnom počítači je množstvo dát určené bitmi, v kvantovom počítači sa používajú qubity alebo kvantové bity. Základným princípom kvantových výpočtov je to, že kvantové vlastnosti častíc sa môžu použiť na reprezentáciu a štruktúru dát a kvantové mechanizmy sa môžu použiť na vykonávanie operácií s týmito dátami.

Iné projektyUpraviť