Exponenciálna funkcia

Exponenciálna funkcia je funkcia daná rovnicou:

Graf exponenciálnej funkcie y = ex

kde a je reálna konštanta, a > 0, a ≠ 1. Definičný obor je celé , obor hodnôt je interval .

Funkcia je:

  • klesajúca, ak
  • rastúca, ak

Konštanta a sa nazýva základ exponenciálnej funkcie. Významnou exponenciálnou funkciou je:

kde e je základ prirodzeného logaritmu. Táto funkcia je niekedy označovaná aj .

Pozri ajUpraviť

Externé odkazyUpraviť