Interval

rozlišovacia stránka

Interval môže byť:

  • časová alebo iná medzera; časový alebo iný úsek; (medzi)obdobie
  • v hromadnej doprave: skrátene časový interval
  • v matematike: súhrn čísel ležiacich medzi dvoma danými číslami, pozri interval (matematika)
  • v hudbe: pozri interval (hudba)
  • v teórii relativity: časovopriestorový "odstup" medzi dvoma udalosťami, pozri interval (teória relativity)
  • vo vojenstve zastarano: rozstup, medzera medzi dvoma mužmi alebo jednotkami, stojacimi či postupujúcimi bok po boku; priestor medzi pevnosťami, pozri interval (vojenstvo)
  • v elektrotechnike: časový úsek od konca jedného impulzu k začiatku druhého, pozri interval (elektrotechnika)
  • český internetový magazín, pozri Interval.cz
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.