Kvestor (Európsky parlament)

Kvestor je člen predsedníctva Európskeho parlamentu, v ktorom má poradný hlas a môže navrhovať zmeny a doplnenia jeho dokumentov. Zodpovedá za tie administratívne, personálne a organizačné záležitosti, ktoré sa priamo týkajú členov EP a ich pracovných podmienok.[1][2]

Kolégium kvestorov parlamentu má päť členov a obvykle sa schádza raz za mesiac.[2]

Voľba kvestorovUpraviť

Kvestorov volia poslanci Európskeho parlamentu na funkčné obdobie trvajúce dva a pol roka s možnosťou obnovenia mandátu. Volení sú trojkolovým väčšinovým tajným hlasovaním. V prvých dvoch kolách sa vyžaduje absolútna väčšina odovzdaných hlasov, v poslednom kole postačuje relatívna väčšina.[2]

Kandidáti na posty kvestorov môžu byť, podobne ako na posty podpredsedov EP, navrhnutí poslaneckým klubom politickej skupiny alebo aspoň jednou dvadsatinou všetkých poslancov, čiže 38 zákonodarcami. Ak je počet navrhnutých kandidátov rovnaký ako počet obsadzovaných postov, teda päť, voľba kvestorov sa uskutočňuje aklamáciou, avšak aj v tomto prípade sa uskutoční tajná voľba s cieľom určiť prednostné poradie kvestorov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci vek kandidátov.[1]

Slováci vo funkcii kvestorovUpraviť

Vôbec prvým poslancom Európskeho parlamentu za Slovenskú republiku zvoleným do funkcie kvestora bol Vladimír Maňka.[3] Uspel vo voľbe 18. januára 2017,[4] teda pre druhú polovicu daného volebného obdobia Europarlamntu.

Začiatkom volebného obdobia 20192024 bola do tejto funkcie zvolená Monika Flašíková-Beňová.[1][5] Svoju funkciu obhájila aj v novej voľbe predsedníctva v polovici jeho funkčného obdobia.[2][6]

ReferencieUpraviť

  1. a b c SME. Beňovú zvolili do predsedníctva europarlamentu [online]. 04.07.2019, [cit. 2022-01-19]. Dostupné online.
  2. a b c d SME. Beňovú opäť zvolili za kvestorku europarlamentu [online]. 19.01.2022, [cit. 2022-01-19]. Dostupné online.
  3. PRAVDA. Vo vedení europarlamentu je Maňka ako kvestor [online]. 20.01.2017, [cit. 2022-01-20]. Dostupné online.
  4. Európsky parlament, Kancelária na Slovensku. Jedným z piatich kvestorov EP sa stal Vladimír Maňka [online]. 2017, [cit. 2022-01-20]. Dostupné online.
  5. ZOZNAM-Regióny. Monika Beňová získala opäť post v europarlamente. Z pozície kvestorky sa teší [online]. 04.07.2019, [cit. 2022-01-20]. Dostupné online.
  6. Európske noviny. Európsky parlament si volil kvestorov, vo funkcii potvrdil Moniku Beňovú [online]. 19.01.2022, [cit. 2022-01-23]. Dostupné online.