Kyselina akrylová

chemická zlúčenina

Kyselina akrylová je triviálny názov pre kyselinu prop-2-énovú - CH2=CH-COOH. Pripravuje sa oxidáciou propénu s kyslíkom v plynnom prostredí.

Štruktúrny vzorec

Kyselina akrylová je bezfarebná, číra kvapalina s charakteristickým zápachom. S teplotou vznietenia 440 °C a bodom vzplanutia 48 °C patrí medzi horľavé kvapaliny. Pri vyšších teplotách ľahko polymerizuje, pri teplote menšej ako 13 °C tuhne. Je neobmedzene miešateľná s vodou. Koncentrovaná kyselina akrylová je silná žieravina. Pri priamom styku leptá pokožku a sliznicu. Vo forme aerosólov a pár sa vstrebáva aj neporušenou pokožkou a veľmi silno dráždi pokožku aj sliznicu dýchacích ciest a očí.

Využíva sa na výrobu náterových hmôt, v stavebníctve.

Iné projekty upraviť