Kysihýbel je malá osada v Štiavnických vrchoch, v údolí Jasenice, súčasť obce Banský Studenec v okrese Banská Štiavnica. Nadmorská výška je 412m.

Lesovňa 2
Lesovňa 3
Lesovňa 4
Lesovňa 5
Lesovňa 1

Pôvodne to bol majer patriaci mestu Banská Štiavnica, od ktorého okraja je vzdialený len asi 500 metrov. Neskôr prešiel do majetku banského erára a od 2. polovice 19. storočia školský majetok Baníckej a lesníckej akadémie. V súčasnosti je tu školský lesný závod, drevený kaštielik (hájovňa)[1] a sústava malých rybníkov vybudovaných po prvej svetovej vojne.

Neďaleko osady sa nachádza Arborétum Kysihýbeľ, budované v rokoch 1900 – 1913. Na trase náučného chodníka, 1 km juhovýchodne od osady sa nachádza vzácna technická pamiatka UNESCO - podzemný kameňolom (nazývaný aj ako Diery alebo Barlangy), v ktorom sa v minulosti ťažil ryolit, podľa iného zdroja[2] hruboporfyrický andezit s výrastlicami plagioklasu a amfibolu, ktorý vykazuje znaky autoklastickej brekciácie. Stavebný kameň sa tu údajne ťažil od 14. storočia. Pri návšteve Dier je dobré mať baterku. V zadnej časti komory je ponechaný stĺp, do ktorého sú vytesané letopočty 1768 a 1783.

Akvadukt Kysihýbel 1

V Kysihýbli nájdete aj akvadukt, vybudovaný okolo roku 1870, keď sa stavala úzkokoľajná železnica z Hronskej Breznice do Štiavnice, pôvodná „Štyavnycká Anča“. Akvadukt privádzal vodu z Kolpašských tajchov do úpravárenských zariadení pri bývalej šachte František v Banskej Štiavnici,[3] v časti Štefultov (najvýchodnejšia šachta v Štiavnicko-hodrušskom rudnom revíre)[4].

Osada je východiskom viacerých značkovaných turistických trás do okolia, neďaleko osady je železničná zastávka Banský Studenec, na trati Banská Štiavnica - Hronská Dúbrava.

V Kysihýbli začína a končí okružný náučný chodník z lesníckym zameraním. Prechádza okolo viacerých prírodných a historických zaujímavostí, napríklad Feistmantlovej záhrady (pôvodnej botanickej záhrady lesníckej školy, dnes mohutného lesného porastu), Skália (malebných skalných andezitových útvarov v ochrannom lese), a Arboréta Kysihýbel.[3]

Referencie upraviť

  1. Nahuby.sk - Fotografia - "Hájovňa" [online]. www.nahuby.sk, [cit. 2023-05-10]. Dostupné online.
  2. Podzemný kameňolom Barlangy [online]. Čierne diery, 2017-08-06, [cit. 2019-05-17]. Dostupné online.
  3. a b Banský Studenec [online]. VO Región Banská Štiavnica (banskastiavnica.travel), [cit. 2023-03-01]. Dostupné online.
  4. SOMBATHY, Ladislav. Prehľadná mapa najznámejších štôlní, šácht a priebeh najvýznamnejších žíl v Štiavnicko-hodrušskom rudnom revíre In K otázke metalogenetickej terminológie v štiavnicko-hodrušskej oblasti. [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 1981, [cit. 2024-03-04]. (Mineralogika Slovaka, 13, 6,.) S. 555 – 559. Dostupné online.
 
Akvadukt Kysihýbel 2

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť

Súradnice: 48°27′33″S 18°56′12″V / 48,45921°S 18,93661°V / 48.45921; 18.93661