Láska (kniha)

román Toni Morrisonovej z roku 2003

Láska (ang. Love) je román Toni Morrisonovej, ktorý bol prvýkrát publikovaný v roku 2003. Cez zobrazenie života jednej rodiny píše autorka o čiernej Amerike.

Román Láska nie je o farbe pleti, ale o spoločenskom postavení, priateľstve a posadnutosti. V románe je zobrazený manželský zväzok 52-ročného Billa Coseyho a jeho manželky Heed, ktorá bola v čase ich svadby ešte len dieťaťom. Bill Cosey bol v časoch, keď v Spojených štátoch zúrila rasová segregácia, majiteľom vyhľadávaného luxusného hotela v jednom z najlepších prímorských letovísk. Rodina Coseyovcov patrila k vyššej čiernej spoločnosti, čo spôsobilo, že aj po smrti Coseyho sú spomienky naňho pre miestnych stálou témou rozhovorov. Jeho hotel však už nefunguje, len chátra, letovisko zíva prázdnotou a medzi jedinými dedičkami jeho majetku (Coseyho manželkou a vnučkou) vládne nenávisť. V románe sa stretávame s vraždou, podpaľačstvom, zohavením mladého dievčaťa, fetišizmom, pedofíliou, zneužívaním mladistvých, znásilnením skupinou tínedžerov, prostitúciou a vydieraním. Tieto ohavnosti v románe vyvažuje autorka Toni Morrisonová láskavosťou, ktorá sa odráža vo vzťahu starých rodičov Gibbonsových a ich vnuka Romena.

DejUpraviť

Všetky postavy sú (priamo aj nepriamo) ovplyvnené životom a smrťou Billa Coseyho, najviac však Heed a Christine, v mladosti priateľky, o 40 rokov neskôr posadnuté vzájomnou nenávisťou. Román je rozdelený do deviatich kapitol, každá nesie názov podľa vzťahu Billa Coseyho k dominantnej postave z danej kapitoly.

1. Portrét – opisuje vzťah Junior a Billa Coseyho (ktorí sa nikdy nestretli). Junior Viviane prichádza do domu Coseyovcov, kde sa cez inzerát v novinách uchádza o prácu. Stretáva sa najprv s Christinou, neskôr aj s Heed a prácu nakoniec príjme. V dome Coseyovcov pracuje aj mladík Romen Gibbons, ktorému túto prácu zabezpečili jeho starí rodičia, aby im poskytoval informácie o dianí v dome. Junior spoznáva Billa Coseyho z portrétu, ktorý visí nad posteľou v izbe Heed. Vytvorí si silné puto ku Coseymu a to len vďaka pohľadu na jeho tvár na portréte: „Zrejme to začala tvár muža, čo visel nad posteľou jej novej šéfky. Pekný muž s hranatou bradou a ubezpečujúcim úsmevom, ktorý slávnostne sľuboval nekonečné dni plné horúcich a chutných jedál, a láskavými očami, ktoré sľubovali, že si pritúli dievčinu k plecu, kým ona bude kradnúť jablká z najvyššieho konára.

2. Priateľ – zobrazenie vzťahu Billa Coseyho k Sandlerovi Gibbonsovi. Všetko sa začalo jeden deň, keď Cosey pozval Sandlera na svoju loď pri príležitosti nedeľnej rybačky. Cosey mal v tom čase 74 rokov a Sandler 22 rokov. Sandler rybačku nepovažoval za zaujímavé trávenie voľného času, nakoľko v tom čase pracoval v konzervárni na ryby, ktorá bola súčasťou mesta Silk. Považoval to však za vhodnú situáciu, kedy možno bližšie spoznať Coseyho, aspoň na chvíľu vidieť svet ako ho vidí Cosey, a žiť život, ako ho žije Cosey. Na druhej strane Cosey využil príležitosť zistiť, čo o ňom hovoria ľudia v jeho neprítomnosti, ale aj zveriť sa niekomu so svojimi trápeniami: „Cosey sa cítil uvoľnenejší, keď sa priatelil s jedným z predákov v továrni, než s jedným zo svojich čašníkov.“ Iné priateľstvo sa odohráva medzi Romenom, jeho priateľmi (Jamal, Theo, Freddie) a dievčaťom Pretty-Fay. Romen sa nepriamo zúčastní pri jej znásilnení jeho priateľmi, avšak keď príde rad naňho, zachová sa ako „priateľ - záchranca“; pomôže dievčaťu odísť z izby aj z domu a zabráni tak ďalšiemu násiliu. Tento jeho hrdinský čin sa mu neskôr vypomstí a sám utŕži bitku. Zaúradoval tu pozitívny vplyv jeho starých rodičov, ktorý mu v danej situácii umožnil zachovať sa tak, aby boli naňho hrdí nie len jeho opatrovníci, ale aj on sám.

3. Neznáma – odkrýva minulosť a rané detstvo Junior Viviane. Neznáma je však pre všetkých - Junior je totiž len prezývka, ktorú dostala od otca (Ethan Payne Junior), ktorý ju tak začal volať hneď po narodení, a priezvisko Viviane si zvolila podľa krstného mena svoje mamy (Vivian), keď sa ho ľudia dožadovali. So svojou rodinou žila v biednych podmienkach v časti okresu, ktorú volali sídlisko. Tu si našla aj svojho prvého skutočného priateľa – volal sa Peter Paul Fortas, sebaistý chlapec s prezývkou Pipi. Ide o vzťah dvoch nevinných detí, ktoré zaujíma viac ich priateľstvo ako rasa a postavenie v spoločnosti (Žid – syn majiteľa továrne na plnenie fliaš, a Afroameričanka – žijúca medzi najnižšou vrstvou spoločnosti). V jedenástich rokoch spáchala tamojšiu verziu zločinu: utiekla z Desiateho okresu. Dostala sa na miesto kde ju kŕmili, kúpali a šatili, mohla sa učiť – za mrežami. Svetlý moment jej života nastal, keď sa dostala do domu Coseyovcov a uvidela na portréte neznámeho, ktorý jej už vtedy bol bližší ako jej vlastná rodina. Junior si v dome nájde nového priateľa – pomocníka Romena. Prvýkrát sa v románe objavuje rozprávanie z pohľadu L.

4. Dobrodinec – odkazuje na falošný pocit materiálneho komfortu, ktorý Cosey vytvoril pre svoju rodinu, a ktorý zanecháva aj ostatným ženám svojej rodiny, ktoré tak majú vo svojich identitách zakorenenú túžbu po materiálnych veciach. Heed pritiahne do rodiny aj Junior, vďaka jej túžbe po hmotných statkoch: „Verila, že každý, kto sa ozve na jej inzerát, bude potrebovať peniaze, a mala šťastie, že prvá a jediná žiadateľka o miesto bola rovnako prefíkaná ako aj chamtivá.“ Heed si uvedomuje, že chamtivosť, ktorú vníma zo strany Junior, je len odzrkadlením určitých potrieb. Pre Junior a Heed je opustenie rodiny spojené s postavením v rámci spoločenskej vrstvy. Rodičia oboch dievčat zlyhali v snahe zabezpečiť svojim deťom emocionálny ale aj materiálny komfort. Na druhej strane, Christine disponuje materiálnymi vecami a pohodlím, zlyháva však v emocionálnej stránke svojej osobnosti. V rodine zohrávala rolu "oddanej princezničky", čo ju však neuchránilo pred núteným odchodom z domu. Je neschopná nárokovať si na svoje postavenie v rodine a zameriava sa na získanie rodinného dedičstva, namiesto toho, aby sa pokúsila obnoviť niekdajší priateľský vzťah s Heed.

5. Milenec – postavy Heed, Christine a Junior sú vykreslené ako rivalky, bojujú medzi sebou o patriarchálnu osobnosť v postave Billa Coseyho. Ich snahou je byť vo svojom bytí úplný (poznať otcovskú lásku). Vzájomne prepletené osudy sa odrážajú v ďalšom vývoji ich vzťahov v románe. Všetky tri ženy vidia Coseyho nie len ako otca, ale aj ako milenca. Heed a Junior sú súčasťou erotických zážitkov s Coseym (u Junior sa to prejavuje v mileneckom vzťahu s Romenom, ktorého vníma len ako náhradu za Coseyho), pre Christine predstavuje starý otec Cosey akýsi vzor pre milenca, ktorého hľadá v dospelosti.

6. Manžel – pre Heed je Cosey viac ako len manžel, je aj jej ochranca: „Keď bol nablízku, všetci cúvali. Znova a znova to dával vždy najavo – oni ju budú rešpektovať.“ Toto manželstvo sa najviac negatívne podpísalo na vzťahu Heed s Christine, pre ktoré bol tento moment v ich vzťahu zlomovým. Coseyho počin a sklon k pedofílii sa síce nestretol s odsúdením v spoločnosti, no nestalo sa tak len vďaka jeho moci a vplyvu v meste.

7. Ochranca – opisuje vzťah Billa k Heed ale aj Christine. Takisto sa ochranárske sklony objavujú aj u Sandlera vo vzťahu k jeho vnukovi. Jeho stará mama sa obáva, že Junior má na Romena zlý vplyv, a presvedčí Sandlera, aby sa s ním o tom porozprával. Starí rodičia sa snažia Romena chrániť, aby si ako 14-ročný na seba nezobral viac záväzkov a povinností ako dokáže sám zvládnuť.

8. Otec – život bez otca sa najviac odrazil na správaní sa Christine. Hoci tejto úlohy sa dočasne zhostil Cosey, Christine aj tak nikdy nenadobudne pocit úplnej rodiny. Po tom, ako opúšťa dom v ktorom vyrastala, odíde do cudzieho mesta a snaží sa nájsť samú seba. Vyskúša si aj prácu prostitútky, čo vyústi do siedmych tehotenstiev, pričom každé sa skončí potratom. Ako sama hovorí: „...ona nechcela byť matkou – nikdy. Okrem toho, nik jej v tom nebránil ani neradil, aby to robila inak: revolúcia potrebuje mužov, nie otcov.“ S Coseym ako otcom sa stotožňuje aj Junior, avšak je to len jedna z jeho fiktívnych úloh v jej živote.

9. Fantóm – zmierenie medzi dávnymi priateľkami Heed a Christine, keď spomínajú na časy priateľstva a na zlomový okamih ich vzťahu: keď sa pán Cosey dotkne na chodbe Heedinej bradavky, pri predstave na ňu ukojí svoju túžbu a rozhodne sa s ňou oženiť. Ich priateľstvo sa rozpadá, avšak nie vinou samotných dievčat, ale na základe strachu z toho, že sa tá druhá dozvie o čine pána Coseyho: Heed sa bojí povedať Christine, čo sa stalo na chodbe; Christine sa hanbí za starého otca, za to, že ho videla pri ukájaní svojej túžby.

Miesto a čas deja

Dej sa odohráva na rôznych miestach, prevažne však v meste Silk, na Monarch Street 1 – v dome Billa Coseyho a zároveň v letovisku, ktoré vybudoval, a ktoré „bolo najlepším a najznámejším dovolenkovým miestom pre farebných na Východnom pobreží“. V jednotlivých časových úsekoch rozprávania sa však autorka vracia aj na miesta ako Up Beach, Oceanside a Sooker Bay. Román sa odohráva v rôznych časoch, strieda sa obdobie 50. a 90. rokov 20. storočia.

Rozprávač

V románe sa striedajú dva typy rozprávačov: primárny - tzv. autorský vševediaci rozprávač, a sekundárny - tzv. priamy „ja“ rozprávač – časti príbehu rozprávané postavou L, v prvej osobe (v texte sú tieto úseky vyznačené kurzívou).

Rozprávanie

Dej nie je radený chronologicky, autorka odhaľuje súvislosti postupne, v rôznych časových úsekoch a obdobiach.

Témy
 • Láska - podľa názvu by sa mohlo zdať, že hlavnou témou románu je práve láska. Táto téma však v celom príbehu chýba. Láska je len maškaráda, ktorá je v románe nahradená žiadostivosťou, túžbou po majetku a vlastníctve, závisťou, nenávisťou, zaslepenosťou a klamom.
 • Mužská sila a sexuálny život - odzrkadľuje sa v momentoch ako skupinové znásilnenie, nadmerná sexuálna aktivita, rasovo motivované znásilnenia. Romen sa spočiatku ochotne zúčastní na znásilnení, len aby si zaistil svoju pozíciu v skupine a pocit mužnosti.
 • Priateľstvo – jedna z hlavných tém v románe, cez zobrazenie priateľstva vidíme ako málo stačí na to, aby sa z priateľstva stala nenávisť, všetko len kvôli strachu z cudzej mienky a nedorozumeniu.

PostavyUpraviť

 • Bill Cosey – charizmatický, vysoký a šarmantný, šľachetný a štedrý muž, všetkými milovaný a úspešný podnikateľ, majiteľ hotela a zakladateľ dovolenkového rezortu. Po tom, ako si vo svojich 52 rokoch vzal za ženu 12-ročné dievča, ktoré kúpil za 200 dolárov, bol považovaný za muža so sklonmi k pedofílii. V románe vystupuje prevažne len v spomienkach.
 • Heed Coseyová – celým menom Heed the Night (v preklade: Maj sa na pozore pred nocou); manželka Billa Coseyho; bývalá najlepšia priateľka Christine
 • Christine Coseyová – vnučka Billa Coseyho, bývalá najlepšia priateľka Heed
 • Junior (June) Viviane – 18-ročná mladá žena, ktorá v ranej mladosti opustila svoj domov, neskôr sa uchádza o prácu v dome Coseyovcov; stane sa spoločníčkou Heed, pre ktorú má napísať memoáre o rodine Coseyovcov.
 • Romen Gibbons – štrnásťročný, vysoký, svalnatý a trochu tajnostkársky vnuk Sandlera a Vidy Gibbonsových, ktorý pracuje ako pomocník v dome Coseyovcov; priateľ a milenec Junior
 • Sandler Gibbons – priateľ Billa Coseyho, starý otec Romena Gibbonsa
 • Vida Gibbonsová – stará mama Romena Gibbonsa, bývalá recepčná v hoteli Billa Coseyho
 • Julia – prvá žena Billa Coseyho
 • Celestial – pomocníčka v dome
 • May – nevesta Billa Coseyho
 • L – bývalá šéfkuchárka v Coseyho hoteli; rozprávač príbehu románu, v románe sa nikde nespomína celé meno, až ku koncu autorka odhalí, že L môže byť skratka od slova láska
 • Peter Paul Fortas – priateľ Junior
 • Theo, Jamal, Freddie – Romenovi kamaráti

ZdrojUpraviť