Lúčky (prítok Jasenice)

Lúčky sú potok v hornom Turci, v západnej časti okresu Turčianske Teplice.[1] Je to ľavostranný prítok Jasenice, meria 6,3 km a je tokom V. rádu.

Lúčky
potok
Zdrojnica Žiar
Ústie Jasenica
Dĺžka 6,3 km
Povodie Turiec
Rád toku V.
Hydrologické poradie 4-21-05-044
Číslo recipienta 4-21-05-7559
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:
Potok Lúčky v obci Liešno

Pramení v pohorí Žiar, v podcelku Rovne[2], na južnom svahu Vysokej (833,1 m n. m.) v nadmorskej výške približne 640 m n. m. Najprv tečie juhovýchodným smerom, preteká osadou Hadviga, pod osadou sa stáča východným smerom a zľava priberá krátky prítok z južného svahu Gaštana (837,9 m n. m.). Na strednom toku opäť pokračuje juhovýchodným smerom, pričom vytvára ohyb prehnutý na juhozápad. Na dolnom toku vteká do Turčianskej kotliny, podteká cestu II. triedy číslo 519, na krátkom úseku tečie na juh a sprava priberá krátky občasný prítok z juhovýchodného svahu Brveníka (625,6 m n. m.). Napokon sa stáča východným smerom, preteká intravilánom obce Liešno, za obcou sa ešte esovito stáča a pri susednej obci Kaľamenová ústi v nadmorskej výške cca 463 m n. m. do Turca.[3]

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2023-12-12]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-12-12]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2023-12-12]. Dostupné online.