Lacaille 9352

Lacaille 9352 (Lac 9352) je červený trpaslík vzdialený 3,52 pc alebo 11,47 ly od Slnka. Je to hviezda so štvrtým najväčším relatívnym pohybom vzhľadom na Slnko, pohybujúca sa rýchlosťou 6,9" za rok. Jej najbližším susedom je sústava EZ Aquarii, vzdialená 1,29 pc alebo 4,21 ly.

Zoznamy hviezduprav