doc. RNDr. Ladislav Moravský (* 30. jún 1932, Pusté Čemerné – † 15. január 1996, Košice) bol matematik a pedagóg.

Ľubomír Hrivnák
slovenský matematik a pedagóg
Narodenie30. jún 1932
Pusté Čemerné
Úmrtie15. január 1996 (63 rokov)
Košice

Životopis

upraviť

Po absolvovaní gymnázia v Michalovciach študoval na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave – odbor matematika a deskriptívna geometria.

Po päťročnom pôsobení na strednej škole v Michalovciach nastúpil 1. septembra 1961 na Katedru matematiky SjF VŠT v Košiciach. Podieľal sa na budovaní katedier matematiky takmer na všetkých fakultách VŠT. V rokoch 19881991 bol vedúcim Katedry matematiky na Fakulte elektrotechniky a informatiky. Jeho tvorivý vklad ostáva aj v ďalších generáciách učiteľov katedry, ktorí nadväzujú na jeho pedagogické majstrovstvo. Bol spoluautorom dvoch vysokoškolských učebníc, 17 vysokoškolských skrípt ako aj ďalších učebných textov. V odbornej práci sa zameral na štúdium kvalitatívnych vlastností riešení diferenciálnych rovníc. Z tejto oblasti publikoval práce v odborných matematických časopisoch.

Externé odkazy

upraviť

Matematický ústav SAV – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. Vzhľadom na to, že tento zdroj ešte nemá vyriešené autorské práva podľa licencie CC-BY-SA 3.0, nie je zatiaľ vhodné preberať články označené touto šablónou.