Lesnícke vedy

Lesnícke vedy sú súhrn teoretických poznatkov týkajúcich sa lesa a lesného hospodárstva.

DisciplínyUpraviť

 • lesnícka bioklimatológia
 • lesnícka biometria
 • lesnícka botanika
 • lesnícka dendrológia
 • dendrometria
 • ekológia lesa
 • entomológia
 • lesnícka environmentalistika
 • lesnícka epistemológia
 • lesnícka fytocenológia
 • lesnícka fytopatológia
 • fyziológia, genetika a šľachtenie lesných drevín
 • lesnícka geológia
 • náuka o dopravníctve
 • náuka o funkciách lesa
 • náuka o hospodárskej úprave lesov
 • náuka o lesníckej ergomike a sociológii
 • náuka o lesníckej geodézii, fotogrametrii a kartografii
 • náuka o lesnej technike a mechanizácii lesnej ťažby
 • náuka o lesnícko-technických melioráciách
 • náuka o lesnom krajinárstve
 • náuka o lesnom prostredí
 • náuka o lesných stavbách
 • náuka o ochrane lesov
 • náuka o pestovaní lesov
 • náuka o poľovníctve
 • náuka o riadení lesného hospodárstva
 • náuka o semenárstve
 • náuka o skladovníctve
 • náuka o škôlkárstve
 • náuka o vegetačných úpravách tokov a vodných nádržiach
 • náuka o výchove porastov
 • náuka o výnosoch lesa
 • náuka o zahrádzaní bystrín a lavín
 • náuka o zalesňovaní
 • lesná pedológia
 • lesná zoológia

Externé odkazyUpraviť

 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.