Letce môže byť aj neživotné množné číslo slova letec, pozri letec.

Letce (Neognathae, Neognathia; Neoaves v širšom zmysle; ?Carinatae) je veľká skupina vtákov.

Charakteristika upraviť

Majú pneumatizované kosti a hrebeň hrudnej kosti, na ktorý sa upínajú svaly potrebné na let. Predné končatiny majú premenené na krídla, zadné končatiny sú rôzne – v závislosti od spôsobu života a prostredia. O mláďatá sa zvyčajne starajú obidvaja rodičia alebo skôr samica, mláďatá bývajú častejšie nekŕmivé. U všetkých letcov sú známe hlasové prejavy a veľa z nich žije v kolóniách.

Prví zástupcovia sa objavili už v spodnej kriede, ďalšie rady sa objavovali od vrchnej kriedy do začiatku treťohôr.

Systematika upraviť

Systematika letcov, presnejšie Neoaves v užšom zmysle, je mimoriadne sporná a v súčasnosti sa situácia dokonca z roka na rok s príchodom stále nových vzájomne si úplne protirečiacich štúdií ešte zhoršuje. Na úrovni radov a vyššie v súčasnoti pre väčšinu systému neexistuje ani náznak nejakého konsenzu. V 90. rokoch 20. storočia sa zdalo, že konsenz prinesie tzv. Sibleyho-Ahlquistova taxonómia (pozri nižšie), ktorú možno často nájsť na internete, ale ďalšie štúdie jej výsledky z veľkej časti popierajú a navyše aj spoľahlivosť technického postupu pri tejto taxonómii je sporná.

Z tohto dôvodu bol zvolený prístup uvedenia len radov a nižšie nasledujú varianty ich zoskupení (nadpis Poznámky – Zoskupenia radov) a ukážky niektorých systémov.

Systematika používaná v tejto wikipédii upraviť

 • Letce:
  • ?rad † Diatrymiformes (zast. krátkokrídlovcotvaré -Gastornithiformes) – zaraďované aj pod Passerimorphae alebo Anserimorphae
   • čeľaď †Diatrymatidae
   • čeľaď †Gastornithidae – zaraďované aj pod Gruiformes
  • (-) Galloanserae
  • (-)Neoaves v užšom zmysle
   • ?rod † Anisolornis
   • ?čeľaď mezitovité (Mesitornithidae; Mesoenatidae) – zaraďované aj pod Galliformes, Gruiformes alebo Ralliformes a v minulosti zaraďované aj ako samostatný rad mezitotvaré (Mesitornithiformes)
   • (-) "skupina vodných vtákov"/nadrad [nepíše sa do infoboxu]
    • ?čeľaď †Dryornithidae – zaraďované aj pod Vulturidae (Cathartidae)
    • ?čeľaď †Songzidae
    • rod †Osteodontornis – zaraďované aj pod Pelagornithidae
    • ?čeľaď †Cimolopterygidae (= Graculavidae?)
    • rad žeriavotvaré/žeriavy/žeriavovce (Gruiformes) / chriašteľotvaré/chriaštele (Ralliformes) v širšom zmysle
     • čeľaď žeriavovité (Gruidae)- v minulosti samostatný rad žeriavotvaré/žeriavy/žeriavovce (Gruiformes) v užšom, zastaranom zmysle
     • čeľaď chriašteľovcovité (Heliornithidae)-zaraďované aj ako samostatná skupina („Heliornithes“) na rovnakej úrovni s Gruoidea (a) pod názvom chriašteľovce/chriašteľovcotvaré (Heliornithiformes, Heliornithes)
     • (-) trubače/trubačotvaré (Psophiiformes) – v minulosti samostatný rad, dnes je to zrušená skupina
      • ...
     • (-)? †Ergilornithioidea (Eogruidae v širšom zmysle)
      • ...
     • (-)chriaštele (Ralli)
      • ?čeľaď †Aptornithidae
      • čeľaď chriašteľovité (Rallidae) – najnovšie zaraďované aj ako samostatný rad chriašteľotvaré/chriaštele (Ralliformes) v užšom zmysle
    • (-) kariamy (Cariamae) / podrad– zaraďované aj správnejšie na začiatok "skupiny suchozemských vtákov"
     • ...
    • rad kaguotvaré/kaguy (Rhynochetiformes, Rhynocheti, Rhynochetoidea) / podrad, nadčeľaď, rad
     • ...
    • rad pachriašteľotvaré/pachriaštele (Eurypygiformes, Eurypigae, Eurypygides, Eurypygoidea) /podrad, nadčeľaď, infrarad
    • ...
    • rad dropy/dropotvaré (Otidiformes, Otidides, Otidiformes) / podrad, infrarad
     • ...
    • rad stepiarotvaré/stepiare (Pteroclidiformes, Pteroclides) /infrarad – najnovšie (Mayr 2003, 2004) zaraďovaný aj pod "skupinu suchozemských vtákov"
    • rad kulíkotvaré/ bahniaky/?dlhokrídlovce (Charadriiformes, Charadriides) / infrarad
     • (-) kulíkotvaré/ bahniaky/?dlhokrídlovce (Charadriiformes) v užšom zmysle – v minulosti samostatný rad, dnes neexistujúca skupina
      • ...
     • (-) nadčeľaď Jacanoidea, resp. v minulosti samostatný rad jakanotvaré/jakany (Jacaniformes)
       • ...
     • (-) alky (Alcae) – v minulosti samostatný rad alkotvaré/alky (Alciformes) –
      • čeľaď alkovité (Alcidae) – zaraďované aj pod Laridae
     • (-) čajkotvaré/čajky (Lariformes) – v minulosti samostatný rad, dnes spravidla neexistujúca skupina
      • ...
     • (-) prepeľovcotvaré/prepeľovce (Turniciformes) – donedávna samostatný rad pod Neoaves alebo skupina pod Gruiformes alebo skupina pod Galliformes-Phasianidae alebo skupina pod Columbimorphae
    • rad plameniakotvaré/plameniaky (Pheonicopteriformes; Phoenicopteroidea) /nadčeľaď – zaraďované aj priamo pod Neoaves
     • ...
    • rad potápkotvaré/potápky (Podicipediformes, Podicipedida) /parvrad – zaraďované aj priamo pod Neoaves v užšom zmysle
    • rad bocianotvaré/brodivce (Ciconiiformes) v užšom zmysle – o Ciconiiformes v širšom zmysle pozri v poznámke
     • ...
     • (-) kondory (Vulturides; v minulosti "Sarcoramphi") – zaraďované aj pod Falconiformes v širšom zmysle; najnovšie zaraďované aj ako samostatná skupina zhruba na rovnakej úrovni s Ciconiiformes v užšom zmysle
    • rad tučniakotvaré / tučniaky (Sphenisciformes) – v minulosti zaraďovaný do nadradu plavce (Impennes) zahŕňajúceho len tento jeden rad
    • rad potáplicotvaré/potáplice (Gaviiformes)
     • ...
    • rad víchrovníkotvaré/rúrkonosce (Procellariiformes)
     • ...
    • rad člnozobcotvaré (Balaenicipitiformes) – donedávna zaraďovaný pod Pelecanidae alebo priamo pod Pelecaniformes alebo pod Ciconiida (b)
    • rad pelikánotvaré/veslonožce (Pelecaniformes) – v mnohých nových deleniach neexistuje a je rozdelený na jednotlivé časti
     • ?čeľaď †Torotigidae (2002) – zaraďované aj pod Phoenicopteroidea
     • (-) faetony (Phaeothontes, Phaethontida) /parvrad– zaraďované aj mimo Pelecaniformes
      • ...
     • (-) Steganopodes
      • ...
    • rad sokolotvaré / dravce (Falconiformes) v širšom zmysle (Falconides) / infrarad, podrad – zaraďované aj pod "skupinu suchozemských vtákov"; pozri aj Vulturides (pod Ciconiiformes) a Accipitriformes (poznámka dole)
     • ...
   • rad papagájotvaré / papagáje (Psittaciformes, Psittacimorphae) – najnovšie (Mayr 2003, 2004) zaraďované aj pod skupinu „vyššie suchozemské vtáky“ vedľa Coliiformes
    • ...
   • rad holubotvaré/ holuby / holubovce (Columbiformes)
    • ...
   • (-) „skupina suchozemských vtákov“ [nepíše sa do infoboxu] – pozri aj Falconiformes a Cariamae
    • rod †Fluvioviridavis – zaraďované aj pod Caprimulgiformes
    • čeľaď †Gracilitarsidae
    • čeľaď †Zygodactylidae
    • ?rod Halcyornis
    • ?čeľaď †Sylphornithidae –zaraďované aj pod Coraciiformes II
    • ?čeľaď Foratidae – zaraďovaná aj pod Musophagiformes
    • rad bananiarotvaré / bananiare / turakovce (Musophagiformes)
    • ? rad hoacinotvaré / hoaciny (Opisthocomiformes) – zaraďovaný aj pod Musophagiformes (2000), Columbiformes (2003) a ku Cariamidae (2003); donedávna zaraďovaný aj ako Opistocomida pod Cuculiformes – Crotophagides
    • rad kukučkotvaré/ kukučky (Cuculiformes) v užšom zmysle (Cuculidae v najširšom zmysle) – Cuculiformes v širšom zmysle (Cuculimorphae) a Cuculiformes v širšom zmysle pozri v poznámkach
     • ...
    • rad myšovcotvaré / myšovce (Coliiformes, Coliomorphae) v širšom zmysle
     • ?rod †Eocolius
     • ?rod †Limnatornis (=? Colius)- sporné
     • (-)"Sandcoleiformes" – skupina (rad) zrušená 2004, niektoré druhy popresúvané mimo Coliiformes
      • ...
     • (-) myšovcotvaré / myšovce (Coliiformes) v užšom zmysle (Coliae):
      • čeľaď myšovcovité (Coliidae) – v širšom zmysle, teda vrátane rodov †Masillacolius, †Primocolius a †Oligocolius
    • rad sovotvaré/ sovy (Strigiformes) v užšom zmysle– zaraďované aj tesne vedľa Falconiformes (či už Falconiformes ako časť Ciconiiformes alebo ako časť skupiny „suchozemské vtáky“) alebo donedávna pod Caprimulgiformes; Strigiformes v širšom zmysle = Strigiformes v užšom zmysle + Caprimulgiformes
     • ...
    • rad lelkotvaré / lelky (Caprimulgiformes)
     • ...
    • rad lelčíkotvaré / lelčíky (Aegotheliformes)
     • ...
    • rad dážďovníkotvaré / dážďovníky / krátkonožce (Apodiformes) v širšom zmysle (Apodimorphae)
    • rad krakľotvaré / krakle /krakľovce (Coraciiformes) II – o Coraciiformes I pozri Coraciimorphae pod poznámky
     • (-) Coracii /podrad, rad – zaraďované aj ako samostatný rad Coraciiformes (III), čo je taxón v opozícii k taxónu Alcediniformes (pozri poznámky)
      • ...
     • (-) Alcedini /podrad – zaraďované aj spolu s Trogoniformes do samostatného radu "Alcediniformes"
      • ...
    • rad trogónotvaré/trogóny (Trogoniformes)
    • rad zoborožcotvaré / zoborožce (Bucerotiformes) v širšom zmysle (Bucerotimorphae)
    • rad ďatlotvaré/ďatle/ďatlovce (Piciformes) v širšom zmysle
    • rad vrabcotvaré / spevavce (Passeriformes)
     • ...

Poznámky - Zoskupenia radov upraviť

Nasleduje zoznam rôznych alternatívnych zoskupení radov, inak definovaných radov, iných radov a podobne v rôznych systémoch, ktoré nie sú zahrnuté v vyššie uvedenej systematike (pretože si všetky protirečia). Tento zoznam definuje len pojmy, ktoré nie sú už definované vyššie v systematike a odkazuje len na pojmy tak ako sú definované vo vyššie uvedenom systéme alebo definované v inom riadku tohto zoznamu. Názvy sú v latinčine.

Fain and Houde upraviť

Od roku 2004 ((pdf) Archivované 2013-04-07 na Wayback Machine) existuje – zatiaľ nie všeobecne akceptovaný – návrh rozdeliť Neoaves v užšom zmysle na tieto dve základné skupiny:

 • Metaves =Mesitornithidae + Rhynochetiformes + Eurypygiformes + Pteroclidiformes + Pheonicopteriformes + Podicipediformes + Phaethontes + Columbiformes + Opisthocomiformes + Aegothelidae + Podargides + Trochiliformes + Apodidae
 • Coronaves = všetky ostatné

Benton (2004) a Cracraft (2004) upraviť

 • bezmenná skupina = Pelecantiformes + Ciconiiformes
 • bezmenná skupina = Ciconiiformes v širšom zmysle bez: Pelecaniformes + Ciconiiformes
 • bezmenná skupina = Caprimulgiformes + Apodiformes
 • "vyššie suchozemské vtáky" = Coraciimorphae (a) + Coliiformes

Iné (podľa abecedy) upraviť

 • Accipitriformes (po slovensky jastrabotvaré/jastraby) =a) zastaraný význam: Acciptrida + Falconidae + Vulturides [?alebo len Acciptrida + Falconidae] b) Accipitrida + Vulturides [?alebo len Accipitrida], c) Accipitridae
 • Alcediniformes = Alcedini + Trogoniformes
 • Anomalogonatae = Colliiformes v širšom zmysle + Strigiformes v užšom zmysle + Caprimulgiformes + Apodiformes v širšom zmysle + Trogoniformes + Bucerotiformes v širšom zmysle + Passeriformes (+†Fluvioviridavis + †Gracilitarsidae + †Zygodactylidae + Halcyornis + †Sylphornithidae)
 • (parvrad) Cariamida = Cariamidae + Rhynochetidae
 • (podrad) Ciconii = Pheonicopteriformes + Ciconiimorphae + Falconiformes
 • Ciconiida/Ciconida = a) Ciconiides bez: Podicepidiformes + Phaethontes + Sulida, b) Ciconiidae + Balaenicipitidae, c) Ciconiidae
 • Ciconiides =Ciconimorphae + Pheonicopteriformes
 • Ciconiimorphae = Podicepidiformes + Ciconiiformes v užšom zmysle + Sphenisciformes +Gaviiformes + Procellariformes + Balaenicipitiformes + Pelecaniformes
 • Ciconiiformes (brodivce/bocianotvaré) v širšom zmysle (/rad) = †Osteodontornis + ?čeľaď †Cimolopterygidae + Pteroclidiformes + Charadriiformes + Pheonicopteriformes + Podicipediformes+ Ciconiiformes v užšom zmysle + Sphenisciformes + Gaviiformes + Procelariiformes + Balaenicipitiformes + Pelecaniformes + Falconiformes; v najmodernejších deleniach táto široká skupina čiastočne „populárna“ v 90-tych rokoch 20. storočia už zase neexistuje a je rozdelená na jednotlivé skupiny
 • Columbimorphae = Turniciformes + Pteroclidiformes + Columbiformes + Psittaciformes
 • Coraciae = Galburiformes + Sandcoleiformes + Bucerotiformes v širšom zmysle + Trogoniformes + Coraciiformes II
 • Coraciimorphae = a) (tzv. „Coraciiformes“ I) = Piciformes + Trogoniformes + Coraciiformes II + Bucerotiformes v širšom zmysle + Passeriformes (+ možno Halcyornis), b) Trogoniformes + Coraciiformes II
 • Cuculiformes (kukučkotvaré/kukučky) v najširšom zmysle = Cuculiformes v širšom zmysle + Musophagidae; bežné v starých systémoch
 • Cuculiformes (kukučkotvaré/kukučky) v širšom zmysle (Cuculimorphae)= Cuculiformes v užšom zmysle + Opisthocomiformes; v najmodernejších deleniach táto široká skupina čiastočne „populárna“ v 90-tych rokoch 20. storočia už zase neexistuje a je rozdelená na jednotlivé skupiny
 • Cuculimorphae = Cuculiformes v širšom zmysle
 • Daedalornithes = Aegothelidae + Caprimulgidae + Apodiformes
 • Galbulimorphae = Galbuliformes + Sandcoleiformes
 • Gaviomorphae= Gaviiformes + Sphenisciformes
 • (podrad) Grui = Gruides + Eurypygidae + Otidides
 • (infrarad) Gruides = Gruida + Cariamida
 • Gruiformes (žeriavotvaré/žeriavy) [alternatívny názov: Ralliformes (chriaštelotvaré/chriaštele)] v najširšom zmysle (/rad)= čeľaď †Dryornithidae + ?čeľaď Songizidae + ? čeľaď Mesitornithidae + žeriavotvaré v širšom zmysle + Cariamidae (resp. Cariamae) + Rhynochetiformes + Eurypygiformes + Otidiformes; v najmodernejších deleniach táto široká skupina čiastočne „populárna“ v 90-tych rokoch 20. storočia už zase neexistuje a je rozdelená na jednotlivé skupiny
 • Gruimorphae = všetky Neoaves v užšom zmysle okrem Mesitornithidae
 • Charadrii = a) (Sibleyho systém; podrad:) Cimolopterygidae + Pteroclidiformes + Charadriiformes, b) (v starých systémoch; podrad:) Burhinidae + Chadrariidae + Dromadidae + Glareolidae + Haematopodidae + Ibidorhynchidae + Recurvirostridae
 • Charadriomorphae = Ciconiimorphae + Columbimorphae + Scaniornithidae + Cimolopterygidae + Graculavidae
 • Nonpasseriformes (nespevavce) = všetky Neoaves okrem Passeriformes
 • Passerae = Ciconiiformes v širšom zmysle + Columbiformes + Diatrymiformes + Psittaciformes + Gruiformes v najširšom zmysle + Mesitornithidae + Cuculiformes v širšom zmysle + Musophagiformes + Strigiformes v užšom zmysle + Caprimulgiformes + Apodiformes v širšom zmysle+ Passeriformes
 • Passerimorphae = Ciconiiformes v širšom zmysle + Diatrymiformes + Columbiformes + Gruiformes v najširšom zmysle + Mesitornithidae + Passeriformes
 • Pico-Passeri = Piciformes v širšom zmysle + Passeriformes
 • Pelecanimorphae = Pelecaniformes + Procellariimophae + Gaviomorphae
 • Procellariimorphae = Gaviomorphae + Phaethontes + Procelariiformes
 • (nadčeľaď) Procellarioidea = Fregatidae + Gaviomorphae + Procelariiformes + (prípadne) Enaliornithidae
 • Ralliformes (chriašteľotvaré/chriaštely)= a) Gruiformes (v najširšom zmysle alebo v širšom zmysle), b) Rallidae
 • Strigiformes (sovotvaré/sovy) v širšom zmysle = Strigiformes v užšom zmysle + Caprimulgiformes; v najmodernejších deleniach táto široká skupina čiastočne „populárna“ v 90-tych rokoch 20. storočia už zase neexistuje a je rozdelená na jednotlivé skupiny
 • Strigimorphae = a) Strigiformes v užšom zmysle + Apodiformes + Caprimulgiformes, b) Strigimorphae = Musophagiformes + Strigiformes v užšom zmysle + Caprimulgiformes

Systém Neoaves podľa Sibleyho (1993) upraviť

Na porovnanie nasleduje dnes už prekonaný systém podľa Sibleyho, čiastočne populárny v 90. rokoch 20. storočia. Definície (vyšších) taxonomických jednotiek podľa tohto systému sú buď zhodné so systematikou používanou v tejto wikipédii (pozri vyššie) alebo ak sú odlišné, sú uvedené vyššie pod „Zoskupenia radov“ alebo v poznámkach k článkom v jednotlivých radoch.

Uvedený je len systém pre Neoaves, systém pre Galloanserae sa veľmi neodlišuje od vyššie uvedeného. Všetky názvy sú v latinčine.

 • (-) Turnicae
 • (-) Picae
 • (-) Coraciae
  • nadrad Galbulimorphae
  • nadrad Bucerotimorphae
  • nadrad Coraciimorphae
   • rad Trogoniformes
    • čeľaď Trogonidae
   • rad Coraciiformes
    • čeľaď †Sylphornithidae
    • podrad Coracii
     • nadčeľaď Coracioidea
      • ...
     • nadčeľaď Leptosomoidea
      • čeľaď Leptosomidae
    • podrad Alcedini
     • infrarad Alcedinides
      • parvrad Momotida
       • čeľaď Momotidae
      • parvrad Todida
       • čeľaď Todidae
      • parvrad Alcedinida
       • čeľaď Alcedinidae
      • parvrad Cerylida
       • nadčeľaď Halcyonoidea
       • nadčeľaď Ceryloidea
     • infrarad Meropides
      • čeľaď Meropidae
 • (-) Coliae
 • (-) Passerae
  • nadrad Cuculimorphae
   • rad Cuculiformes
    • infrarad Cuculides
     • parvrad Cuculida
      • ...
     • parvrad Coccyzida
      • čeľaď Coccyzidae
    • infrarad Crotophagides
     • parvrad Opisthocomida
      • čeľaď Opisthocomidae
     • parvrad Crotophagida
      • čeľaď Crotophagidae
     • parvrad Neomorphida
      • ...
  • nadrad Psittacimorphae
  • nadrad Apodimorphae
  • nadrad Strigimorphae
   • rad Musophagiformes
    • čeľaď Musophagidae
   • rad Strigiformes
    • čeľaď †Bradycnemidae
    • čeľaď †Ogygoptyngidae
    • čeľaď †Protostrigidae
    • čeľaď †Sophiornithidae
    • podrad Strigi
     • ...
    • podrad Aegotheli
     • čeľaď Aegothelidae
    • podrad Caprimulgi
     • infrarad Podargides
      • ...
     • infrarad Caprimulgides
      • parvrad Steatornithida
       • ...
      • parvrad Caprimulgida
       • ...
  • nadrad Passerimorphae
   • rad †Diatrymiformes
   • rad Columbiformes
    • ...
   • rad Gruiformes v najširšom zmysle
    • ...
   • rad Ciconiiformes
    • rod †Limnofregata
    • rod †Osteodontornis
    • čeľaď †Teratornithidae
    • podrad Charadrii
     • ...
     • infrarad Pteroclides
      • čeľaď Pteroclidae
     • infrarad Charadriides
      • parvrad Scolopacida
       • nadčeľaď Scolopacoidea
        • ...
       • nadčeľaď Jacanoidea
        • ...
      • parvrad Charadriida
       • ...
    • podrad Ciconii
     • infrarad Falconides
      • čeľaď †Neocathartidae
      • parvrad Accipitrida
       • čeľaď Accipitridae
       • čeľaď Sagittariidae
      • parvrad Falconida
       • čeľaď Falconidae
     • infrarad Ciconiides
      • parvrad Podicipedida
       • ...
      • parvrad Phaethontida
       • čeľaď Phaethontidae
      • parvrad Sulida
       • nadčeľaď Suloidea
        • ...
       • nadčeľaď Phalacrocoracoidea
        • čeľaď Phalacrocoracidae
      • parvrad Ciconiida
       • ...
       • nadčeľaď Ardeoidea
        • čeľaď Ardeidae
       • nadčeľaď Scopoidea
        • čeľaď Scopidae
       • nadčeľaď Phoenicopteroidea
        • ...
       • nadčeľaď Threskiornithoidea
        • čeľaď Threskiornithidae
       • nadčeľaď Pelecanoidea
        • ...
       • nadčeľaď Ciconioidea
        • čeľaď Ciconiidae
       • nadčeľaď Procellarioidea
        • ...
   • rad Passeriformes Linnaeus, 1758
    • ...

Tradičný, zjednodušený systém upraviť

Iné projekty upraviť

 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Letce
 •   Wikidruhy ponúkajú informácie na tému Letce

Externé odkazy upraviť

Nasleduje výber hlavných vedeckých systémov (resp. stromov) vtákov, dostupných na internete:

 • 2004: systém podľa Cracrafta 2004 a podľa Bentona 2004 :[1] Archivované 2008-10-19 na Wayback Machine(Benton, Michael J.: Verterbrate Palaentology, 2004 + Cracraft, J., F. Keith Barker, M. J. Braun, J. Harshman, G. Dyke, J. Feinstein, S. Stanley, A. Cibois, P. Schikler, P. Beresford, J. García-Moreno, M. D. Sorenson, T. Yuri, and D. P. Mindell. 2004. Phylogenetic Relationships Among Modern Birds (Neornithes): Toward an Avian Tree of Life. Pp 468-489 in Cracraft, J. and M. J. Donoghue (eds.), Assembling the Tree of Life. Oxford University Press, New York.)
 • 2003, 2004: systém podľa Mayra: [2] Archivované 2006-09-01 na Wayback Machine (Mayr, G. & Clarke, J. A., 2003: The deep divergences of neornithine birds: a phylogenetic analysis of morphological characters. in Cladistics: Vol. 19, #5, pp. 527-553 + Mayr, G., 2004: Morphological evidence for sister group relationship between flamingos (Aves: Phoenicopteridae) and grebes (Podicipedidae). in Zoological Journal of the Linnean Society: Vol. 140, pp. 157-169 )
 • 2001: systém podľa Livezey a Zusi na základe porovnávacej anatómie: [4] Archivované 2006-03-20 na Wayback Machine (Livezey, B. C. & Zusi, R. L., 2001: Higher-order phylogenetics of modern Aves based on comperative anatomy. in Netherlands Journal of Zoology: Vol. 51, #2, pp. 179-205)
 • 1990/1993 systém čiastočne populárny v 90. rokoch, najmä v Amerike, tzv. Sibleyova-Ahlquistova taxonómia, dnes zväčša už zase prekonaný; uvedený je aj hore pod „Systém Neoaves podľa Sibleyho (1993)“: [5] Archivované 2006-05-17 na Wayback Machine(Sibley, C. G. & Ahlquist, J. E., 1990:Phylogeny and classification of birds. A study in molecular evolution. Yale University Press, New Haven & London, pp. xxii-976) resp. prakticky to isté na[6] Archivované 2007-09-29 na Wayback Machine(Monroe, B.L. & Sibley, C.G. 1993. A World Checklist of Birds. Yale University Press, New Haven and London.)a na[7] Archivované 2013-11-11 na Wayback Machine (Sibley)