Šabľozubý tiger

rozlišovacia stránka
(Presmerované z Lev šabľozubý)

Šabľozubý tiger (iné názvy: tiger šabľozubý, šabľozubý lev, lev šabľozubý) môže byť [1][2][3][4][5][6][7][8]:

 • alternatívny názov rodu machairodus (lat. Machairodus, staršie: Machaerodus) (Tento rod v minulosti, najmä do prvých desaťročí 20. storočia, u niektorých autorov zahŕňal aj dnešný rod Smilodon a často aj prakticky všetky dnešné rody mačkovitých so šabľozubovitými zubami, t.j. napr. dnešné rody Sansanosmilus, Paramachaerodus, Megantereon, Homotherium [9][10][11][12]), pozri machairodus
 • alternatívny názov rodu smilodon (lat. Smilodon), pozri smilodon


Šabľozubý tiger (iné názvy: šabľozubý lev, šabľozubá mačka) môže byť príslušník skupiny šabľozubé mačky - pozri nižšie.


Šabľozubé mačky (iné názvy: šabľozubé tigre, šabľozubé levy) môžu byť[1][13][14][15][16][8][17][18][19][20]:

 • pravé šabľozubé mačky, t. j. podčeľaď machairodontiny (Machairodontinae) a v širšom zmysle aj rody Nimravides a Hyperailurictis, pozri machairodontiny, Nimravides a Hyperailurictis
 • všetky mäsožravce (Carnivora sensu stricto) s veľkými šabľovitými či dýkovitými vrchnými očnými zubami, t.j. pravé šabľozubé mačky (pozri vyššie) a nepravé šabľozubé mačky (nepravé šabľozubé mačky sú čeľade nimravidy (Nimravidae; nerovná sa Nimravides) a barbourofelidy (Barbourofelidae; v minulosti sa považovali za súčasť nimravíd)), pozri machairodontiny, Nimravides, Hyperailurictis, nimravidy a barbourofelidy
 • nevhodne: šabľozubce (=všetky synapsidy, t.j. cicavce a cicavcovité plazy, s veľkými šabľovitými či dýkovitými vrchnými očnými zubami, v užšom zmysle len ak sú dravé), pozri šabľozubec

Pozri ajUpraviť

ZdrojeUpraviť

 1. a b mačkovité; Smilodon. In: Encyklopédia Zeme, Obzor, 1983, S. 346, 562
 2. machairodus; smilodon. In: ŠALING, S. et al. Veľký slovník cudzích slov, 2000, S. 737, 1122
 3. Kronika Slovenska. Fortuna Print, 1998, S. 26
 4. BÁRTA, Juraj. Slovensko v staršej a strednej dobe kamennej. [s.l.] : Vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied, 1965. 230 s. S. 14.
 5. Svet živočíšnej ríše. Osveta, 1984, S. 258, 259
 6. mačkovité. In: Pyramída (encyklopedický časopis)
 7. pleistocénna fauna. In: Encyklopédia archeológie 1986, S. 697
 8. a b What Is a Sabertooth? [online]. ucmp.berkeley.edu, [cit. 2020-12-21]. Dostupné online.
 9. Machaerodu. In: Encyclopaedia Britanica 1911 [1]
 10. BEDDARD, F. E. Cambridge Natural History Mammalia. 1902 [2]
 11. Dolchzahn. In: Meyers 1905 [3]
 12. ANTÓN, Mauricio. Sabertooth. [s.l.] : Indiana University Press, 2013. 243 s. ISBN 978-0-253-01042-1. S. 119.
 13. VALENT, D. Úspechy a pády šabľozubcov – zuby ako šable. In: Goldman - Animal 2.7.2011 [4]
 14. Evoluce nepravých koček [online]. planetopia.cz, [cit. 2020-12-21]. Dostupné online.
 15. KNOR, S. Šavlozubí predátoři kenozoika 1 a 2. In: Živa [5][6]
 16. ANTÓN, Mauricio. Sabertooth. [s.l.] : Indiana University Press, 2013. 243 s. ISBN 978-0-253-01042-1. S. najmä Preface.
 17. Machairodontidae; Scheinsäbelzahnkatzen. In: Lexikon der Biologie. [CD-ROM] München : Elsevier, Spektrum, Akad. Verl., 2005. ISBN 3-8274-0342-1.
 18. Ernst Probst (Autor). Säbelzahnkatzen [online]. grin.com, [cit. 2020-12-21]. Dostupné online.
 19. Sabre-toothed cat [online]. Encyclopædia Britannica, [cit. 2020-12-21]. Dostupné online.
 20. PIRAS et al. Evolution of the sabertooth mandible: A deadly ecomorphological specialization, 2018 [7]
 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.