Libichavský potok

Libichavský potok je potok v severnej časti Podunajskej nížiny, tečie v juhozápadnej časti okresu Bánovce nad Bebravou. Je to ľavostranný prítok Liviny, meria 5,8 km a je tokom VI. rádu.

Libichavský potok
Dĺžka toku 5,8 km
Plocha povodia ? km²
Rád toku VI.
Povodie Bebrava
Prameň Pavlovská, Nitrianska pahorkatina
Ústie Livina, Šišov
Hydrologické poradie 4-21-11-178
Číslo recipienta 4-21-11-967

PrameňUpraviť

Pramení v Nitrianskej pahorkatine severovýchodne od stredu obce Malé Hoste v lokalite Pavlovská, v nadmorskej výške približne 275 m n. m.

Opis tokuUpraviť

Od prameňa tečie sprvu severojužným smerom, v lokalite Slivka, severovýchodne od obce Pochabany, sa stáča a tečie juhovýchodným smerom. Pri obci Veľké Hoste tečie opätovne severojužným smerom, v lokalite Dlhé hony sa potom stáča juhovýchodným smerom. Ďalej preteká intravilánom obce Libichava a následne okrajom intravilánu obce Šišov, kde zľava priberá občasný prítok z lokality Višňov. Do Liviny ústi na okraji obce Šišov v nadmorskej výške cca 207 m n. m. Na hornom toku často vysychá.