Dražba alebo licitácia alebo draženie alebo vydraženie (vydražovanie) môže byť:

  • predaj, pri ktorom sa verejne vec predáva súčasne väčšiemu počtu záujemcov a predávaný objekt získa ten, kto zaň ponúkne najviac, pozri dražba (predaj)
  • predávanie alebo nakupovanie resp. prihadzovanie k ponuke iného pri takomto predaji

Dražba alebo licitácia v kartách: pozri licitácia (karty), licitácia (bridž)

Licitácia je prenesene: dohadovanie sa, prehováranie a získavanie niekoho sľubmi a pod.


Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.