Tento článok sa týka bridžu a používa špecifickú bridžovú terminológiu. Pozri článok Bridžová terminológia pre vysvetlenie neznámych slov a fráz. Pokiaľ tam nejaký termín nenájdete, upozornite na to prosím v diskusii.

Licitačná krabica alebo bidding box je krabica pomocou ktorého sa licituje v bridži.

Licitačná krabica

Je to krabica, v ktorej sú umiestnené hlášky od 1 až po 7BT, tak že sa ľahko vyberá konkrétna hláška a ľahko sa založí späť na svoje miesto do krabice. Ďalej sú tam sady kartičiek s hláškami PAS (zelená), Kontra (červená) a Rekontra (modrá). Okrem toho je tam ešte kartička s nápisom Stop a kartička s nápisom Alert.

Kartičku Stop použijeme v prípade, že licitujeme hlášku skokom. Kartičku Stop po orientačne 10 sekundách zoberieme zo stola a súper po ľavici, by mal okamžite licitovať hlášky Pas alebo Kontra. Nad ostatnými hláškami môže ešte rozmýšľať. Je to tak preto, lebo partner by na základe jeho váhania mohol vyvodiť záver, ku ktorému dospel z nekorektne získanej informácie - buď by dal kontru, ku ktorej by sa inak neodhodlal alebo by súperov prelicitoval.

Alert sa používa na informovanie súperov, že hláška partnera bola umelou hláškou. Na niektorých bidding boxoch je namiesto kartičky Alert vlajočka do ktorej cvrnkneme. Alertujú sa hlášky do úrovne 3BT, okrem otvorení. Ak partner otvorí 4BT a bude to umelá hláška, sme povinní ju alertovať. Keď sa nepoužívali bidding boxy, alert sa oznamoval zaklopaním po stole.

Kedysi sa licitovalo bez licitačných krabíc, hlášky sa vyslovovali nahlas. Na základe intonácie hlasu, si partneri aj nevedomky, mimovoľne mohli odovzdať informácie. Licitovanie pomocou licitačných kartičiek má ďalej tú výhodu, že vidíme celý priebeh licitácie a nemusíme si ho pamätať. Hlášky sa ukladajú na stôl tak, aby bolo vidieť celý priebeh licitácie. Keďže každý hráč má vlastnú licitačnú krabicu, sú na každom stole štyri.

Pozri aj upraviť