Liečebná pyramída

Liečebná pyramída je alternatívna liečebná metóda. Liečebný účinok sa dosahuje pobytom v objekte v tvare pyramídy.