Lingvistický štrukturalizmus

Lingvistický štrukturalizmus je súhrn lingvistických teórií a výskumných metód prvej polovice 20. stor. v Európe a v USA, vychádzajúcich okrem iného z pozitivizmu, neopozitivizmu. Rozkvet lingvistického štrukturalizmu spadá do obdobia od konca 20. rokov do polovice 50. rokov 20. storočia.

Východiskom lingvistického štrukturalizmu je dielo de Saussura Cours de linguistique générale.

Externé odkazy Upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.