List (správa)

písaná správa spravidla posielaná poštou

List je písaná správa spravidla posielaná poštou.

List podľa J. Graya umožňuje načúvať svojim vlastným pocitom bez toho, že by sme sa museli starať o to, aby sme sa svojho partnera nedotkli. Tým, že slobodne vyjadríme vlastné pocity, budeme automaticky sústredenejší a láskyplnejší. Keď muži píšu listy, bývajú ohľaduplní, chápaví a zdvorilí; keď ženy píšu listy, bývajú dôverčivejšie priaznivejšie naklonené a vďačnejšie. Vyslovenie negatívnych pocitov v liste je znamenitý spôsob ako si uvedomiť, ako neláskyplne môžu naše slová znieť, a upraviť podľa toho svoj prístup. Navyše v liste sa intenzita nepriaznivých citov znižuje a zbýva priestor na vyjadrenie citov pozitívnych. Tým sa viac sústredíme, môžeme sa prihovárať partnerovi láskyplnejšie - a teda menej vyčítavo a káravo. V dôsledku toho značne vzrastie naša šanca, že nás partner vypočuje a pochopí. Keď napíšeme list, spravidla už necítime potrebu hovoriť. Namiesto toho môžeme pocítiť potrebu svojmu partnerovi nejako prejaviť svoju lásku. Nech už ide o to, aby sme listom vyjadrili svoje pocity, alebo píšeme preto, aby sa nám uľavilo, vždy je písanie listov dôležitý nástroj.