Litava (rieka v Česku)

rieka

Litava je moravská rieka na území Česka. Je to významný ľavostranný prítok Svitavy, meria 58,3 km, zaberá povodie 789,8 km² a v ústí dosahuje priemerný prietok 1,53 m³/s.

Rieka Litava v Brankoviciach

Pramení v pohorí Chřiby pod Brdom (587 m n. m.) juhovýchodne od obce Cetechovice. Do Svitavy ústi pri meste Židlochovice.

Hlavnými prítokmi sú zľava Milešovický potok a Hranečnický potok, sprava Hvězdlička, Žlebový potok, Rakovec, Zlatý potok a Dunávka.

Preteká cez Nesovice, Bučovice, Slavkov u Brna, Újezd u Brna a Blučinu. Starší názov toku je Cézava.

Iné projektyUpraviť