Merný objemový výkon

(Presmerované z Litrový výkon)

Merný objemový výkon, alebo len objemový výkon či litrový výkon je výkon motora vztiahnutý k veľkosti jeho pracovného priestoru. V prípade piestových motorov k zdvihovému objemu valca. Slúži ako porovnávacia veličina. Označuje sa Po a má jednotku kW.dm-3, alebo kW.l-1.

   , kde

  • Po - merný objemový výkon [kW.l-1]
  • Pe - efektívny výkon [kW]
  • Vz - zdvihový objem [l]

Objemové výkony rôznych motorov upraviť

Typ motora Objemový výkon
(kW.dm-3)[1]
zážihový dvojtaktný motor (motocykle) 30 - 50
zážihový štvortaktný motor (motocykle) 30 - 70
zážihový štvortaktný motor (osobný automobil) 35 - 65
zážihový štvortaktný prepĺňaný motor (osobný automobil) 50 - 100
vznetový motor (osobný automobil) 20 - 30
vznetový prepĺňaný motor (osobný automobil) 30 - 80
vznetový motor (nákladný automobil) 10 - 15
vznetový prepĺňaný motor (nákladný automobil) 15 - 25

Zdroje upraviť

  1. Trnka J., Urban J.: Spaľovacie motory. Alfa Bratislava, 1992.