Litterae transversa je spôsob písania listín na výšku papiera. Pôvodne bývali v karolínskom a ranogotickom období listiny písané na výšku - Litterae transversa. S príchodom kurzívy sa začínajú písať listiny na šírku - Litterae recte.

Zdroj upraviť

  • Zemene, R. - Zubácka, I.: Kapitoly z pomocných vied historických. Bratislava 1993.
  • Hlaváček, I. - Kašpar, J. - Nový, R.: Vademecum Pomocných věd historických. Praha 1988.