Liwá' (v arabčine 1. zástava 2. obvod, kraj, provincia a pod.; po osmansky liwá) alebo po slovensky aj liva bolo v Osmanskej ríši synonymum pre výraz sandžak (tretie synonymum od polovice 19. stor. bolo mütesarriflik), teda správnu jednotku pod vilájetom.

Zo štátov, ktoré vznikli na území Osmanskej ríši, sa výraz najdlhšie zachoval v Iraku (do roku 1974). V Iraku (a do roku 1939 aj v Egypte) výraz znamená aj brigádu vo vojsku. Okrem toho existovala veľká správna jednotka liwá v štátoch Jordánsko (do roku 1965), Severný Jemen (v 80. rokoch 20. storočia) a Omán (zhruba do 90. rokov 20. stor.)

Zdroje upraviť