Logický štvorec (štvorec protikladov) je mnemotechnická pomôcka na zapamätanie si vzťahov medzi štyrmi základnými druhmi súdov aristotelovskej logiky, ktorými sú:

  • všeobecný kladný súd (napr. „Všetci ľudia sú smrteľní.“),
  • čiastočný kladný súd (napr. „Niektorí ľudia sú smrteľní.“),
  • všeobecný záporný súd (napr. „Žiaden cicavec nevie plávať.“),
  • čiastočný záporný súd (napr. „Niektoré vtáky nevedia lietať.“).
Štvorec protikladov

Termín „ľudia“ vo všeobecnom kladnom súde je subjektom súdu (S) a „sú smrteľní“ jeho predikátom (P). Všeobecný kladný súd (universalis affirmativa) skrátene zapisujeme v tvare „S a P“, kde „a“ je tzv. spona medzi subjektom a predikátom; je vyjadrením kvantifikátora (v tomto prípade slova „všetci“) a zároveň identifikuje fakt, že ide o kladný súd.

Čiastočný kladný súd (particularis affirmativa) zapisujeme v tvare „S i P“, všeobecný záporný súd (universalis negativa) v tvare „S e P“ a čiastočný záporný súd (particularis negativa) v tvare „S o P“.

Zdroj Upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • Gahér, František. Logika pre každého. 3 vydanie. Bratislava: IRIS, 2003. ISBN 80-89018-54-8.