Logocentrizmus je viazenie sa na pojem a logické vzťahy. Určujúci prvok európskej metafyziky spočívajúci v uprednostňovaní hovoreného slova (foné) oproti písanému textu (grafé), pričom sa toto uprednostňovanie zakladá na klamnom zdaní, že v hovorenom slove je bezprostredne sprítomnené bytie, ktoré poskytuje možnosť ideálneho porozumenia, zatiaľ čo písaný text obsahuje riziko omylu alebo podvodu.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.