Vzťah

rozlišovacia stránka

Vzťah môže byť:

 • všeobecne:
  • okolnosť, že niekto alebo niečo je v nejakej súvislosti, spojitosti s niekým alebo niečím
  • emocionálne voľný a uvedomený (v užšom zmysle len kladný) postoj človeka k niekomu alebo niečomu vyjadrujúci jeho životnú či spoločenskú pozíciu
  • výsledok myšlienkového porovnania rôznych objektov alebo stránok toho istého objektu
 • vo filozofii: pozri vzťah (filozofia)
 • v gramatike: vzťah (sklad)
 • v ekológii: vzájomné pôsobenie medzi dvoma organizmami na úrovni jedinca, populácie aj spoločenstva či medzi organizmom a jeho prostredím, pozri vzťah (ekológia)
 • v matematike: spôsob, ktorým hodnoty niektorých výrazov obmedzujú hodnoty iných veličín, pozri vzťah (matematika)

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

 •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Vzťah
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.