Lokorecidíva

Lokorecidíva je odborný lekársky termín, ktorý označuje znovuobjavenie sa choroby (najčastejšie zhubného nádora) v mieste, odkiaľ bola predtým odstránená - chirurgicky, celkovou alebo miestnou liečbou a podobne.