Los Altos bol stredoamerický štát, ktorý vznikol ako súčasť Stredoamerickej federatívnej republiky v tridsiatych rokoch 19. storočia. Jeho hlavné mesto bolo Quetzaltenango. Rozprestieral sa na území dnešnej západnej Guatemaly a časti štátu Chiapas v Mexiku.

Poloha Los Altos

Štát vznikol v dôsledku rivality medzi Quetzaltenangom a mestom Guatemala. Po zániku Stredoamerickej únie sa Los Altos vyhlásil za nezávislú republiku a krátko na to bol anektovaný Guatemalou, kde vládol diktátor Rafael Carrera y Turcios. Mexiko využilo nestabilnú situáciu v oblasti a anektovalo jeho časť, ktorá dnes patrí do štátu Chiapas.

V rokoch 1844, 1848 a 1849 prebehli neúspešné vzbury proti Carrerovi, počas ktorých bola na krátky čas opäť vyhlásená nezávislosť Los Altos.

Tento región má dodnes svoje osobitosti a pojem "Los Altos" sa naďalej používa ako spoločný názov pre oblasť Quetzaltenanga. Podobne jeho mexická časť sa dodnes označuje ako "Los Altos de Chiapas".