Lososotvaré alebo lososy (Salmoniformes) v najširšom zmysle (= Protacanthopterygii) sú rad zo skupiny Neopterygii.

Rad pozostáva najmä z:

 • lososotvarých / lososov (Salmoniformes) v širšom zmysle (pozri nižšie pod Systematika) a
 • striebristkotvarých / striebristiek (Argentiniformes)

Existujú aj lososotvaré / lososy v užšom zmysle. Podrobnosti pozri nižšie pod Systematika.

Niekedy sa do lososotvarých v najširšom zmysle zaraďujú aj šťukotvaré (Esociformes), ktoré sú im podobné, ktoré ale vývojovo tvoria samostatný rad.

Charakteristika upraviť

Patria sem veľmi známe rody, napríklad losos, pstruh, koruška, inanga, lipeň či sivoň.

Majú štíhle, spravidla prúdnicové telo a dobre vyvinuté plávacie svaly. Majú veľkú chrbtovú plutvu, aby mohli dobre plávať. Väčšinou za chrbtovou plutvou majú tukovú plutvičku. Sú dravé a väčšinou majú veľké ústa s ostrými početnými zubami.

Druhy z nadčeľade Galaxioidea (inangy), vyskytujúcej sa len na južnej pologuli, sú malé maximálne 25 centimetrové ryby s rúrkovitým telom a hranatou chvostovou plutvou, bet šupín a be tukovej plutvičky. Druhy zo skupiny striebristkotvaré, žijúce po celom svete vo veľkých hĺbkach, zas majú rúrkovité oči nasmerované dopredu alebo hore, aby mali dobré binokulárne videnie vo veľkých hĺbkach. Iné striebristkotvaré zas majú svietiace orgány.

Niektoré druhy žijú celý život v mori alebo v sladkej vode, ale napríklad lososy žijú v mori a na neres tiahnu bez príjmu potravy tisíce kilometrov do sladkých vôd – spravidla do toho istého toku, kde sa narodili. Pritom musia často vyskakovať nad vodu a podobne, aby prekonali prúd a prekážky toku, v ktorom plávajú. Po nerese hynú.

Systematika upraviť

Lososotvaré v najširšom zmysle

 • ?čeľaď †Bernardichthyidae
 • (-) lososotvaré/lososy (Salmoniformes) v širšom zmysle
  • podrad Osmeroidei v širšom zmysle (koruškotvaré/korušky - Osmeroiformes)
   • ?rod †Stompooria
   • nadčeľaď Galaxioidea – zaraďované aj ako samostatný podrad Galaxioidei
   • nadčeľaď Osmeroidea (korušky - Osmeroidei v užšom zmysle)
    • čeľaď koruškovité (Osmeridae)
    • čeľaď Sundasalangidae – zaraďované aj pod Osmeridae
    • čeľaď Plecoglossidae – zaraďované aj pod Osmeridae
    • čeľaď Salangidae – zaraďované aj pod Osmeridae
  • podrad Salmonoidei (lososotvaré/lososy - Salmoniformes v užšom zmysle)
   • ?rod †Goudkoffia
   • ?rod †Leucichthyops
   • ?rod †Natlandia
   • ?rod †Salmodium
   • rod †Beckius
   • rod †Cyclolepis
   • rod †Cyclolepoides
   • rod †Paleolox
   • rod †Parastenodus
   • rod †Procharacinus
   • rod †Prohydrocyon
   • rod †Thaumaturus
   • čeľaď lososovité (Salmonidae)
 • (-) striebristkotvaré (striebristky; Argentiniformes)
  • ?čeľaď †Pattersonellidae
  • podrad Argentinoidei (Argentinoidea)
   • rod †Azalois
   • rod †Lygisma
   • rod †Proargentina
   • rod †Sternbergia
   • čeľaď Argentinidae
   • čeľaď Microstomatidae
   • čeľaď Bathylagidae – zaraďované aj pod Microstomatidae
   • čeľaď Opisthoproctidae
   • čeľaď Leptochilichthyidae
   • (-) Alepocephaloidea – zaraďované aj oddelene od Argentinoidei
    • ?rod †Gaudryella
    • ?rod †Humbertia
    • čeľaď Bathylaconidae – zaraďované aj pod Alepocephalidae
    • čeľaď Alepocephalidae
    • čeľaď Platytroctidae - vrátane Searsiidae
 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Lososotvaré