Lužianka je vodný tok vo východnej časti Podunajskej nížiny, preteká územím okresu Levice. Je to pravostranný prítok Hrona a meria 25,1 km. Je typicky nížinným vodným tokom.

Prameň: v Hronskej pahorkatine, na území obce Dolný Pial v nadmorskej výške okolo 180 m n. m.

Smer toku: prevažne na juhovýchod, na dolnom toku skôr na juhojuhovýchod

Geomorfologické celky: Podunajská pahorkatina, podcelok Hronská pahorkatina, časti Bešianska pahorkatina, Hronská tabuľa a Hronská niva

Prítoky: sprava Dolnopialsky potok a Malianka, zľava Ondrejovský potok

Ústie: do Hrona na južnom okraji obce Hronovce (časť Čajakovo) v nadmorskej výške okolo 124 m n. m.

Obce: Dolný Pial (okrajom), Tekovské Lužany, Želiezovce (okrajom) a Hronovce