Lukavica (prítok Hrona, Sliač)

Lukavica je potok na hornom Pohroní, preteká územím okresov Banská Bystrica a Zvolen.[1] Je to ľavostranný prítok Hrona, meria 14 km a je tokom III. rádu.

Potok Lukavica v obci Lukavica

Prameň: vo Zvolenskej kotline, v podcelku Bystrická vrchovina, na južnom úpätí Dielu (570,4 m n. m.), na území obce Horná Mičiná, v nadmorskej výške okolo 490 m n. m.

Smer toku: na hornom toku na juh, za obcou Dolná Mičiná sa stáča na juhozápad, za obcou Lukavica pokračuje viac-menej na západ

Geomorfologické celky: Zvolenská kotlina, podcelok Bystrická vrchovina

Prítoky: sprava Jasenica, zľava prítok za obcou Dolná Mičiná a potok pritekajúci z obce Sampor

Ústie: do Hrona severne od mesta Sliač v nadmorskej výške 298,6 m n. m.

Obce: Horná Mičiná, Dolná Mičiná, Lukavica a Veľká Lúka[2]

ReferencieUpraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-09-12]. Dostupné online.
  2. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-09-10]. Dostupné online.