Lykourgos (Sparta)

(Presmerované z Lykurgos (Sparta))

Lykourgos (iné názvy: Lykurgos, Lykúrgos, Lykurg, gr. Lykourgos/iný prepis:Lykúrgos) bol legendárny zákonodarca v Sparte. Historický doklad o jeho existencii nie je známy.

Socha Lykurga pred Justičným palácom v Bruseli. (Belgicko)

Podľa tradície žil Lykurgos okolo roku 800 pred Kr. a v Sparte ho aj v historickom období pokladali za tvorcu spartskej ústavy. Údajne rozdelil obyvateľstvo na tri sociálne vrstvy (Sparťania - gréc.Spartiatai, cudzinci - perioikovia, otroci - heilóti) a zaviedol vojenský výcvik spartských občanov, ktorí vládli nad masou neplnoprávneho obyvateľstva. Pripisovalo sa mu aj vytvorenie základných politických inštitúcií: dvaja králi (archagetai), rada starších (gerusia), päť eforov, ktorí kontrolovali všetok život v Sparte a ľudové zhromaždenie (apella). V skutočnosti sa niektoré inštitúcie vytvorili až v polovici 7. storočia pred Kr. (druhá messénska vojna - zotročenie obyvateľov susednej Messénie) a v polovici 6. stor. pred Kr. (Cheilón).

Lykurgov životopis napísal grécky spisovateľ Plutarchos, ktorý ho porovnával s druhým rímskym - rovnako mytologickým kráľom Numom Pompiliom.

Iné projekty upraviť