Mac OS

operačný systém

Mac OS, čo značí Macintosh operating system je operačný systém počítačov Macintosh spoločnosti Apple Computer, Inc. (v súčasnosti už iba Apple Inc.). Pôvodný Mac OS bol prvým komerčne úspešným operačným systémom s grafickým používateľskym prostredím (rozhraním).

Operačné systémy
Microsoft Windows
1.02.03.03.1x95NT982000MeXP2003Vista2008Windows 7CEMobileWindows 8Windows 8.1Windows 10Windows 11
Mac OS
System 6 · System 7 · Mac OS 8 · Mac OS 9 · macOS
GNU/Linux (distribúcia)
Ubuntu · Debian · Fedora · Gentoo · Knoppix · Mandriva · Red Hat Linux · Slackware · SUSE · ďalšie...
BSD
FreeBSD · NetBSD · OpenBSD · DragonFly BSD
Mobilný telefón a PDA
PalmOS · Windows Mobile · Windows Phone · Android · Symbian OS · OS X · iOS
DOS
MS-DOS · DR-DOS · Enhanced-DR-DOS · FreeDOS · PTS-DOS
Ďalšie
CP/M · OS/2 · QNX · Solaris · UNIX · AmigaOS · BeOS · OpenVMS · NeXTSTEP
z  d  u

Verzie upraviť

Pôvodný operačný systém pre Macintosh mal dve hlavné zložky zvané System a Finder, pričom verzie oboch boli číslované samostatne. Pri aktualizácii boli dodávané spoločne ako System Software, ale každá zložka mala svoje vlastné číslovanie. Formálne sa číslovanie zložiek systému zosynchronizovalo od verzie 6, ktorá sa už skrátene nazývala len System 6. System 7.5.1 bol prvý, ktorý obsahoval logo Mac OS (usmievavú tvár) a Mac OS 7.6 bol prvý, ktorý sa oficálne nazýval „Mac OS“.

Mac OS môžeme rozdeliť do dvoch skupín operačných systémov:

  • Mac OS „Classic“, čiže klasický systém, ktorý sa dodával s prvým Macintoshom z roku 1984 a jeho nasledovníkmi. Jeho poslednou verziou bol Mac OS 9.
  • Novší OS X (od roku 2001), ktorý sa skladá z prvkov BSD Unixu, systému OpenStep a Mac OS 9, pričom jeho základy sú postavené na unixovom systéme Darwin, ktorý je vytváraný ako open source.

Mac OS upraviť

Pre klasický Mac OS je charakteristická úplná absencia príkazového riadka, ide o úplne grafický operačný systém. Bol vyzdvihovaný pre jednoduchosť používania, na druhej strane mu bol vyčítaný nedostatok multitaskingu v raných verziách, neskôr použitie kooperatívneho multitaskingu v neskorších verziách, tiež veľmi obmedzená správa pamäte a náchylnosť ku konfliktom medzi tzv. rozšíreniami, ktoré rozširovali možnosti operačného systému a poskytovali napr. podporu sietí alebo rôznych zariadení pripojených k počítaču. Niektoré rozšírenia nepracovali správne s inými alebo pracovali len ak boli v systéme spustené v určitom poradí. Riešenie problémov s rozšíreniami v Mac OS bol neraz zdĺhavý proces.

Prvá verzia Mac OS používala MFS (skratka Macintosh File System), čo bol jednoúrovňový súborový systém, t. j. nepracoval s adresármi, ale všetky súbory boli uložené v základnej úrovni súborového systému. Neskôr bol tento systém nahradený systémom HFS (Hierarchical File System), ktorý už adresáre používal. Inak sú oba súborové systémy kompatibilné.

OS X upraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: OS X

OS X priniesol riadenie pamäte a preemptívny multitasking prevzatý z Unixu. Nové riadenie pamäte umožnilo simultánnu činnosť viacerých programov a prakticky odstránilo vznik neželaných situácií, kedy jeden program spôsobil pád iného. OS X tiež obsahuje príkazový riadok, aj keď ten zostáva úplne skrytý, kým používateľ nespustí terminálovú aplikáciu. Tieto nové vlastnosti systému spôsobili, že je náročnejší na prostriedky a funguje len na procesoroch triedy PowerPC G3 a novších.

OS X je spätne kompatibilný so systémom Mac OS 9, keďže obsahuje vlastne úplnú verziu staršieho systému, pričom poslednou verziou je Mac OS 9.2. Toto prostredie sa nazýva Classic a nenachádza sa už v nových počítačoch Macintosh postavených na platforme procesorov Intel.

V roku 2006 používalo klasický systém Mac OS už iba malé percento používateľov. Väčšinou tí, ktorí nemohli prejsť na nový operačný systém z dôvodu hardvérovej nekompatibility starších počítačov.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť