MagicGate je technológia ochrany kopírovania predstavená spoločnosťou Sony v roku 1991 ako časť Secure Digital Music Initiative (skr. SDMI, voľne preložené ako "Iniciatíva na ochranu digitálnej hudby"). Šifruje obsah MagicGate čipmi v pamäti a donúti kontrolovať koľko súborov bolo skopírovaných.

Šifrovanie MagicGate je použité v kartách pre PlayStation 2 a od roku 2004 je integrované do všetkých Sony Memory Stick kariet. Niektoré zariadenia (napríklad Sony Network Walkman) pracujú iba s kartami podporujúcimi MagicGate. Všetky Memory Stick karty s technológiu MagicGate sú identifikovatelné nápisom MagicGate.