Makabejci

rozlišovacia stránka

Makabejci (iné názvy: Machabejci, Makkabejci, Makabejčania, Machabejčania, Mak(k)abejskí, Machabejskí) môžu byť:

Makabejec (s malým m-) môže byť aj príslušník židovského telocvičného spolku, pozri Makkabi

Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.