Mandát je (fiktívne) zmocnenie/príkaz daný osobe/orgánu voličmi, delegujúcimi osobami a podobne ohľadom obsahu jej/jeho funkcie, v prenesenom zmysle samotná táto funkcia.

Poznáme viacero druhov mandátov, napríklad imperatívny mandát, voľný mandát , voľne-viazaný mandát a i.