Manipul (staroveký Rím)

Manipul bola vojenská jednotka rímskej légie. Tvorilo ju 160 mužov. 3 manipuly tvorili kohortu (480 mužov), 10 kohort légiu (4800 mužov).