Mark Tilden

Mark Tilden je fyzik zaoberajúci sa konštrukciou robotov.

Mark Tilden

Narodil sa v Anglicku, neskôr sa presťahoval do Kanady. Začínal na University of Waterloo, neskôr pracoval v Los Alamos National Laboratory, USA. Asi najznámejšie sú jeho BEAM roboty. V súčasnosti pracuje pre spoločnosť Wow-Wee Toys. Vytvoril pre ňu biomorfné roboty pod názvom B.I.O. bugs a v súčasnsti mimoriadne populárny robot RoboSapien. Ako technický konzultant sa podieľal na príprave scén s robotom vo filme Tomb Raider.