Markgróf (z nemeckého Markgraf < stredonemeckého markgrave) bol titul vládcu marky. Marka označovala okrsok krajiny, najčastejšie pohraničný. Cisár Franskej ríše Karol Veľký vymenoval niekoľko grófov za markgrófov, aby kontrolovali rozsiahle územia pri hraniciach ríše. V Británii, Francúzsku, Itálii, Portugalsku a Španielsku sa markgrófi stali neskôr markízmi.

Pozri aj upraviť