Markomani boli Germáni, súčasť svébskeho kmeňového zväzu.

Územie Markomanov - v strede mapy.

Slovo Markoman môže byť odvodené z:

  • starogermánskych foriem slov marka (marcha a pod.) a muž (man a pod.)
  • z keltského kôň (marko) a starogermánskeho muž (man a pod.)
  • podľa rímskeho kapitána menom Marcus Romanus, ktorý roku 13 pred Kr. počas germánskej výpravy dezertoval z légií

Prvýkrát sa spomínajú k roku 58 pred Kr, keď boli súčasťou Ariovistovho vojska. Sídlili v Pomohansku. Riman Drusus v roku 9 pred Kr. na nich zaútočil a zatlačil ich na územie dnešných Čiech, kde ich panovník Marobud založil mocné "kráľovstvo" (kmeňový zväz), tzv. Marobudovu ríšu. Augustus ríšu označil za hrozbu pre Rím. Markomani sa zúčastňovali na vojnách Germánov proti Rímskej ríši za vlády Marka Aurélia (166 - 180), ktoré nazývame Markomanské vojny. V 5. storočí, počas sťahovania národov, opustili územie Čiech a usadili sa v dnešnom Bavorsku.

Pozri aj

upraviť