Martin Hranko (* 4. marec 1899, Žibritov – † 12. apríl 1940, Zvolen) bol slovenský prozaik, autor literatúry pre deti a mládež. Po gymnaziálnych štúdiách v Banskej Štiavnici študoval v r.1919 – 1923 filozofiu, históriu a zemepis na Filozofickej fakulte KU v Prahe, 1924 – 25 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V r.1923 – 24 pôsobil ako stredoškolský profesor vo Zvolene, 1924 – 25 v Bratislave, od r.1925 opäť vo Zvolene.

Martin Hranko
slovenský spisovateľ
Narodenie4. marec 1899
Žibritov, Slovensko
Úmrtie12. apríl 1940 (41 rokov)
Zvolen, Slovensko

Tvorba upraviť

Literárne sa začal prejavovať od začiatku 20. rokov 20. storočia krátkymi beletristickými textami pre dospelých, v ktorých prevažne ironizoval dvojtvárnu morálku dobovej malomeštiackej spoločnosti (Bodliaky, 1929). S týmto zámerom vytvoril aj humoristicko-satiristický román Martahríbel (vychádzal na pokračovanie v denníku A-Zet v r. 1938 – 39).

V literatúre pre deti je zakladateľom autorskej animovanej rozprávky, prostredníctvom ktorej sprítomnil dieťaťu zložitý proces medziľudských a spoločenských vzťahov. Najpresvedčivejšie to urobil v próze Ježkovci, ktorá vychádzala najprv v 3. ročníku Slniečka (1929 – 30), knižne vyšla v matičnej edícii Dobré slovo (1930). Príbehová osnova rozprávky je založená na konfrontácii zákona ľudí a zákona zvierat, „kružín“, dvoch protikladných spoločenských hodnotových systémov. Výsledkov tejto konfrontácie je prvoplánové víťazstvo agresie a zloby, ktorú zosobňuje ľudský dravec, „tvor s puškou“, nad humánnejšou víziou sveta reprezentovanou spoločenstvom zvierat. Napriek tomu tragédia zákona kružín nie je prejavom rezignácie na život, ale je to faktor mobilizujúci k odvahe (medveď neprijíma pasívne smrť srnčaťa, ale stavia sa na odpor proti puške) a k zápasu proti zlu a násiliu. Tzv. pochmúrny fenomén (J. Kopál) nie je preto synonymum Hrankovho defetistického životného postoja. Je to prostriedok, ktorým autor paradoxne vyjadril svoj pozitívny vzťah k životu a jeho hodnotám.

Pochmúrnosť ako vonkajškové špecifikum autorovej tvorivej metódy je prítomná aj v dvojknihe Burko, Vrabčiak Ťulko (1931). Už dobová kritika však predpokladala, že tzv. pochmúrnosť, konkretizovaná na smutnom osude psa v službe surového človeka, nie je samoúčelná ani rezignujúca. Je to aktívny faktor, ktorý má v deťoch vytvoriť poznanie, „že osud Burka je totožný s osudom nejedného psa na dedine“ (V. Musilová). Oba texty však za úrovňou Ježkovcov zaostávajú. Ich významový plán nedisponuje originálnym posolstvom, kompozično-štylistická organizácia textu je zas statická a referenčná. Nie inak je to aj v súvislosti s ďalšou animovanou rozprávkou Rosnička (1935). Tentoraz Hranko chcel napísať „veselú detskú poviedočku“, v ktorej by na existenciálne problémy ľudského spoločenstva reagoval prostredníctvom satirickej hyperboly. V skutočnosti text neprojektoval ako satirickú alegóriu, ale ako antropomorfizované podobenstvo, pripomínajúce zvieracie príbehy Ľ. Podjavorinskej. Na rozdiel od Podjavorinskej chýba mu však presvedčivejšia humornosť a predovšetkým charakterová typovosť. V rozprávke zo života vtákov s názvom Kukučka (na pokračovanie vychádzala v Slniečku, 8. roč., 1934 – 35, knižne 1935) sa sústredil na prezentáciu prírodopisno-poznávacieho zreteľa, zdôraznením etického štatútu prírodného sveta, jeho inšpirujúcej možnosti pri humanizácii človeka sa však vyjadril aj k mravnej podstate ľudského spoločenstva. K animovanej rozprávke sa vrátil v texte Furko, Murko a iné rozprávky, ktorý je v jazykovej korekcii spisovateľa J. F. Kunika vyšiel posmrtne r. 1947. Nadviazal ním na svoj detský debut, no na rozdiel od jeho sujetovej viacvrstvovosti sústredil sa v pokračovaní len na ďalší osud mladých Ježkovcov, Furka a Murka. Upustil pritom od konfrontácie zákona ľudí a zákona kružín, zameral sa výlučne na evokovanie svetlých stránok detstva. Úsmevná atmosféra, ktorá prežiaruje rozprávku, nie je teda ani výsledkom zábavnej situačnej komiky, ale vyplýva z postihnutia detskej psychiky.

Umeleckú literatúru pre deti M. Hranko obohatil tou svojou tvorbou, v ktorej animovanú a biologickú rozprávku nasýtil apelatívnym posolstvom o slobode, túžbou po čistých ľudských vzťahoch. Takýmto chápaním beletristického textu pre deti prispel k diferencovanejšiemu prejavu medzivojnovej detskej literatúry, pričom zdôraznením detskej hravosti vo svojom poslednom texte prekonal tzv. pochmúrny fenomén svojho debutu, a tým vytvoril umelecký precedens pre vznik modernej animovanej rozprávky na báze princípu detského aspektu.

Dielo upraviť

  • Ježkovci (1930)
  • Burko, Vrabčiak Ťulko (1931)
  • Rosnička (1935)
  • Kukučka (1935)
  • Furko a Murko (1947)

Externé odkazy upraviť

Literatúra upraviť

  • Musilová Vilma: Burko, Vrabčiak Ťulko. Národná škola, 1931 – 32, č. 7, s. 126.
  • Štefánik, Ján: Dvadsať rokov slovenskej literatúry pre mládež. Pedagogický zborník, 1938, č. 5 – 6, s.220 – 233.
  • Kopál, Ján: Pochmúrny rozprávkar. In: Literatúra a detský aspekt. Bratislava: SPN, 1970.
  • Sliacky, Ondrej a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Bratislava: LIC, 2005.