Matematická veličina

O entite, ktorá je výsledkom poznania nejakej kvantity, pozri Veličina (matematika).

Matematická veličina je veličina, ktorá je výsledkom matematického poznania kvalitatívnej a kvantitatívnej stránky javov.

Zdroj Upraviť

  • FILIT Zdroj z ktorého (pôvodne) čerpal tento článok