Materializmus je typ filozofickej reflexie, v kategoriálnej matrici ktorej dominuje spojenie kategórie hmoty a kategórie nestvorenosti alebo kategórie prvotnosti. Podľa materializmu všetko, čo existuje, je buď hmota sama alebo je vo svojej existencii od hmoty závislé.

Materializmus je filozofický smer protikladný idealizmu.

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť

FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.